Affärsidé

Bolaget grundades 2005. Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder med kvalitetssäkring av IT-system avseende prestanda, arkitektur och stabilitet.

Detta åstadkommes genom att omsätta kundens mål till mätbara mål, utföra verifieringar av dessa samt leverera väldokumenterade slutsatser, rekommendationer och i förekommande fall direkta korrigeringar i arkitekturen eller infrastrukturen. Vi hjälper våra kunder att etablera processer och metoder för att lyckas med både proaktivitet på design och utvecklingsstadiet, samt knivskarp reaktivitet under drift och förvaltning.

VISION

Vår vision är att vara den ledande samtalspartnern för företag och organisationer som behöver hjälp med kvalitetssäkring av IT-system.

STRATEGI

Genom att rekrytera och samarbeta med den bästa spetskompetensen inom
IT-områdena arkitektur, infrastruktur samt programutveckling kommer vi att
befästa vår position på marknaden.

Våra produkter, tjänster och spetskompetens gör att vi åtager oss uppdrag oberoende av intressentens bransch, tekniska miljö samt omsättning.