Kategori: Metod och process

 • Prestandatest kan spara enorma summor pengar

  Många tänker nog att syftet med prestandatester är som mycket annat inom test, validera krav och säkerställa att applikationen presterar som det kommer förväntas av den. Och visst är det så, prestandatester ger en trygghet att veta och inhämta kunskap om hur en applikation kommer att bete sig under belastning av många besökare eller användare, […]

  Läs mer…

 • Är det dyrt att prestandatesta webbplatser eller applikationer ?

  Prestandatester kan jämföras som försäkringspremier. Om din villas tak  inte håller för stormen och den inte är försäkrad så torde försäkringspremien vara billig i jämförelse med skadorna på villan. Om din webbplats inte håller för en anstormning av besökare så är kostnaden för prestandatest INNAN anstormningen troligtvis billig ….. Att prestandatesta alla webbplatser i samma […]

  Läs mer…

 • Prestandatest rapport

    . Bakgrund Under de senaste 15 åren har jag deltagit i ett antal prestandatester och frapperats av den skiftande kvalitén rörande de skriftliga rapporterna av testernas resultat. Prestandatestare har olika fallenhet för framställan av en prestandatestrapport, detta kan vi inte ändra på. Min erfarenhet är dock att själva slutrapporten av prestandatesterna i många fall […]

  Läs mer…

 • Samla in svarstider från användarens webbläsare

  Det finns i dagsläget många sätt att samla in svarstider för en webbsajt eller webbapplikation. Allt från enkelt och billigt till avancerat och extremt dyrt. En av utmaningarna har även varit att det finns lika många sätt att mäta svarstider på som det finns produkter och tjänster som utför detta. Först lite bakgrund; Man kan […]

  Läs mer…

 • Att prestandatesta en webbsajt

  En av utmaningarna med prestandatester av webbsidor är bland mycket annat att korrekt simulera besökarnas beteenden. Inom prestandatest kallar man detta för scenarion och skript, men det är egentligen en anpassad form av testautomatisering. Ett verktyg som utför ett (eller ofta flera) fördefinierat test används för att med automatik enligt ett visst mönster och beteende […]

  Läs mer…

 • Prestandatest förberedelser faktainsamling

  En viktig framgångsfaktor vid genomförande av prestandatest är förberedelserna inför testerna. Oftast är det kort kalendertid mellan beställning och önskat genomförande. Vissa processer, som exempelvis beställning av testdata, evt vpn-inloggningar, korrigeringar i brandväggar, identifiera nyckelpersonal som kan nätverket etc etc, tar viss kalendertid att klara av. Vi på Lights In Line AB utför hundratals prestandatester […]

  Läs mer…

 • Prestandatest av regalskeppet Wasa

  Låt oss göra en resa tillbaka för ca 400 år sedan och se vad som hänt OM regalskeppet Wasa hade prestandatestats. Landets Industriella Lastämbete, kallat LIL, hade tagit kontakt med Gustav  II och föreslagit en prestanda och stabilitetstest  av skeppet innan jungfrufärden. Gustav var till en början skeptisk till förslaget, alla hans experter/konstruktörer bedyrade att […]

  Läs mer…

 • Prestandatest och SLA

  Inledning. SLA (service level agreement) är ofta med som paragraf i avtal mellan leverantör och kund avseende leverans av IT-tjänster. Men hur ofta går man igenom i avtalet och kollar hur väl det uppfylls?, Och hur många gånger är leverantören och kunden överens om vad som skall mätas och vad stipulerade siffror står för? Och […]

  Läs mer…

 • Prestandatest och samtidiga användare.

  Omsätta verksamhetens krav till mätbara mål. En av utmaningarna vid prestandatester är att omsätta verksamhetens prestandamål vad applikationen skall klara av till mätbara mål som kan användas vid prestandatesterna. Bristfälliga prestandatester Jag vill påstå att inte ha koll på ovan nämnda är den största anledningen till många bristfälliga prestandatester. Fina diagram om vad som prestandatestats, […]

  Läs mer…

 • Prestandatester genom tiderna.

  Bakgrund Prestandatester på IT-system har utförts från sextiotalet och fram till nu. I början var maskinerna dyra och arbetskraften billig. Numera är maskinerna billiga och arbetskraften dyrare. Detta faktum samt den enorma explosionen av IT-system har förändrat prestandatesterna de senaste femtio åren. Generation 1. Under sextio- och sjuttiotalet utfördes prestandatester genom teoretiska kalkyler. Genom matematiska […]

  Läs mer…