Prestandatester genom tiderna.

Bakgrund
Prestandatester på IT-system har utförts från sextiotalet och fram till nu. I början var maskinerna dyra och arbetskraften billig. Numera är maskinerna billiga och arbetskraften dyrare. Detta faktum samt den enorma explosionen av IT-system har förändrat prestandatesterna de senaste femtio åren.

Generation 1.
Under sextio- och sjuttiotalet utfördes prestandatester genom teoretiska kalkyler. Genom matematiska kalkyler, köteorier  och leverantörens uppgifter om tekniska data utfördes teoretiska simuleringar rörande prestanda. De första kommersiella testerna var atm –maskiner (bankomater). Detta var innan Internet, men plötsligt så skulle bankerna via uttagstransaktioner klara av x samtidiga uttag. Bensinbolagens automattankningar med tillhörande kredit/betalkort medförde också belastningar på bensinbolagen datorcenters.

Generation 2.
Tekniska Verifieringar av IT-system började utföras i större omfattning i slutet på åttiotalet. Testerna utfördes oftast av utvecklare som med hjälp av egentillverkade program kunde belasta IT-systemen med last och därefter räkna ut systemets prestanda. I början var det mest batchkörningar med tillhörande trimningar som var mest intressanta att utföra, det gällde att få ned  tiden för ”nattkörningarna” så att dessa var klara till kontorstid.

Generation 3.
När framför allt bankerna och försäkringsbolagen började öppna sig mot Internet i mitten på nittiotalet fanns på marknaden ett antal verktyg just anpassade för att utföra dessa prestandatester. I takt med att Internet och även Intranät växte insåg företagen hur viktigt det var att veta ett IT-systems prestanda innan det sjösattes.
Dedikerade prestandaenheter byggdes upp framför allt inom de större företagen.

 Generation 4.
Vi på Lights In Line har sedan 2005 infört tjänstebaserade prestandatester vilket innebär att kunden betalar ett fast pris för en given prestandatests omfattning. Hårdvara, mjukvara, uppsättning av prestandautrustning ingår, dessutom kan kunden välja om prestandautrustningen skall placeras hos våra prestandacenters på molnet eller i kundens egen Infrastruktur.

Genom denna valfrihet och standardiserade lösningar så :

  • Kan vi utföra tester åt flera kunder under samma tidsperiod, inga väntetider för våra prestandatestare.
  • Minimal ställkostnad per prestandatest
  • Vi väljer att utföra prestandatesten med de verktyg som vi anser vara lämpligast

För kunden innebär detta

  • Flexibilitet i val av omfång av prestandatest och avropar alltså en tjänst där kostnaden och uppnådd kvalitet är förutsägbar.
  • Fokus på verksamheten istället för att själv införskaffa verktyg och hårdvara.
  • Betalar inte för de timmar då prestandatestaren väntar på att kunden skall bli klar med testmiljö, eller andra specifikationer.

Publicerat

av


Har du koll på din webbplats prestanda och tillgänglighet?
Känner du dig osäker
så är du inte ensam!

Ladda ned vår brochyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om artiklar, nyheter, mm.


Följ oss på sociala medier

Senaste artiklarna