Hälsokoll,varför välja Lights In Line AB

I tidigare två artiklar ”Hälsokollen för dina IT-system” och ”Hälsokollen vi kollar under huven” beskriver vi fördelarna av Hälsokollen.

Några av fördelarna av att välja Lights In Line AB för denna tjänst

-Vi har funnits på marknaden i snart 20 år med samma koncept som vi utvecklat tillsammans med våra partners/kunder.

-Vi är ett stabilt företag med ägare som arbetar i företaget och Trippel A i kreditvärdighet.

-Vi har bred kompetens inom infrastruktur samt utveckling av applikationer,

-Samtliga av våra tjänster är som prenumeration månatlig fakturering

-Tillsammans med kunden tar vi fram ett paket av tjänster som kan skalas upp eller ner.

-Ingen kund är för liten eller för stor, vi brinner för att genom Hälsokollen få företag organisationer att bättre känna till hälsoläget 🙂

Hälsokollen, vi kollar under huven

I ett tidigare inlägg skrev jag om vårt koncept https://www.lightsinline.se/hyr-en-konsult-som-tjanst/

De tre grundstenarna vid hälsokollen.

Nu kollar vi under huven om vad som finns att tillgå i konceptet. Om vi har kontroll på svarstiderna, antalet samtidiga användare samt resursuttaget på infrastrukturen/applikationen så har vi kommit en bra bit i kontinuerlig hälsokontroll av applikationen/webbplatsen.

Hur är svarstiderna utifrån användarnas perspektiv, mäts antingen via en robot (aktiv mätning) eller genom produktionsdata (passiv mätning)

Hur många använder sig av applikationen eller volymen av transaktioner i applikationen.

Hur hårt belastat är din infrastruktur, vad är resursuttaget på dina servrar. Både för lite resursuttag eller för högt resursuttag ger information om eventuella förbättringar.

Larm incidenter samt otillgängligheter.

Din Applikation är beroende av underliggande resurser som exempelvis Internetförbindelse, operativsystem och dess resurser samt övrig infrastruktur. Genom hälsokoll av viktiga komponenter för dessa resurser får vi tidigt indikationer på incidenter och kan vara proaktiva INNAN det blir till otillgängligheter.

Prestandatester

Genom att utföra prestandatester, dvs att genomföra en belastning i applikationens produktionsmiljö eller dedikerad testmiljö får du kvitto på hälsan.

Sammanfattning

Ovan nämnda tjänster/processer är ett axplock från vår verktygslåda som vi tillsammans med din organisation sammanställer som tjänster.

Hälsokollen för dina IT-system.

Lights In Line har i över 20 år bedrivet konsulting inom områdena prestanda och tillgänglighet för IT-system, alltså hälsokoll av IT-systemen.

Vi vet ju hur viktigt det är med stabila IT-system och som av användaren upplevs har acceptabla svarstider. Och det finns på marknaden många bra system för att just verifiera prestandan och tillgängligheten.

Vi på LIL har under 20 års tid utvecklat ett koncept som innebär att du inte behöver investera i några egna verktyg konsultkompetens.

 • Du får en konsult som förser dig med erforderliga rapporter kontinuerligt om prestandan och tillgängligheten. (fast avgift)
 • Vi implementerar nödvändiga verktyg i din och i vår miljö för att kunna ge dig information om tillgänglighet och prestanda
 • Tillsamman med dig bestämmer vi oss för nivån av rapporteringen och därefter paketeras det som en tjänst (med fast månadsavgift)

Vi är tämligen ensamma om detta koncept i Sverige som vi under många år utvecklat tillsammans med våra kunder.

Läs mera https://www.lightsinline.se/halsokollen-vi-kollar-under-huven/

Läs mera https://www.lightsinline.se/halsokollvarfor-valja-lights-in-line-ab/

Intresserad ?

Ring Bo eller Christian på Lights in Line så berättar vi mer

Vet du hur många besökare som drabbas när ditt IT-system är otillgängligt ?

I de flesta IT-system så finns någon sorts monitorering som ger larm om hela eller delar av systemet är otillgängligt. Ofta är det kopplat ett SLA (service level agreement) mellan kunden och leverantören som reglerar tillgänglighetsnivån.

Men hur många av besökarna drabbas av otillgängligheten ? Visst, i de fall då ett företags ”single point of failure” drabbas av otillgänglighet, exemplelvis en brandvägg då är det otillgängligt. Och samtliga besökare drabbas.

Men i dagens komplexa arkitekturer både applikationsmässigt och infrastrukturmässigt är det vanligt med partiell otillgänglighet, exempelvis ett segment av infrastrukturen eller applikationen är utslagen. Alltså det fungerar kanske för 50 procent av besökarna medans resterande är frustrerade.

Det vanliga i dylika situationer är att besökare börjar klaga ,, i bästa fall,, i sämsta fall lämnar dom webbsiten och söker upp en konkurrent.

Oftast hittar man felet, genom sin övervakning av infrastruktur och eller applikation och åtgärdar och det blir en incidentrapport samt input till SLA-rapporten.

Men hur många besökare drabbades och finns det möjligheter att upptäcka partiella otillgängligheter innan alltför många drabbas ?

Vi på Lights IN Line (LIL) arbetar med Prestandatester och monitorering av IT system, allt från affärssystem till Webbplatser, och tillsammans med våra kunders krav har vi utvecklat tjänster som kan upptäcka partiella otillgängligheter i tid och ge svar på hur många besökare som drabbas.

Kontakta oss på Lights In Line så berättar vi mer om hur just din organisation kan ha fördel av våra tjänster. Vi brinner för detta och ingen kund är för stor eller för liten för oss.

Blir prestandan bättre i Molnet ?


Det är förvisso sant att molnet är fantastiskt då det snabbt gäller att öka prestandan för din applikation genom att öka serverkraften. Dock baseras detta på att din applikation är skalbar, dvs kan tillgodogöra sig kraften av mer hårdvara. Det händer dock att applikationen inte är skalbar och då kommer du ”elda för kråkorna” , alltså du ökar kostnaden för drift av applikationen men får inte bättre prestanda.

Genom :

prestandatester så ser du om din applikation är skalbar, det är ju en process du bör utföra kontinuerligt.

monitorering av antalet transaktioner/samtidiga användare samt svarstiden för transaktionerna/användarna så får du bra koll på din prestanda i produktion.

Vi på Lights In Line har lång erfarenhet av prestandatester och monitorering  och säljer detta som tjänster. Det innebär att du betalar en fast kostnad månatligen, inga ”initialkostnader” tillkommer.

Våra kunder prenumererar på dessa tjänster och finns inom de flesta branscherna.

Vill du veta mera ?

Kontakta Bo Svensson 070-5940948 eller Christian Gerdes 070-2209828 , så berättar vi  gärna mera.

Svarstider utifrån användarnas perspektiv, Apdex

Det finns ett antal definitioner av svarstider på en webbplats eller applikation. Tiden när första tecknet uppenbarar sig på skärmen, när skärmen har innehåll som kan tydas, när allting har laddats upp på sidan, osv. Det finns ett antal definitioner och det tillkommer ständigt nya definitioner på svarstider, här är Google drivande samt organisationen w3c navigation timing specification.

En intressant definition av svarstider är apdex, en öppen standard för att mäta användarnas nöjdhet av svarstiderna på en webbplats. 0 betyder att alla besökare är missnöjda och 1 att alla nöjda, och sedan finns det ju gradering mellan dessa ”ytterligheter”.

Den största fördelen med denna metod är att svarstiden för alla visade sidor för användarna under en given tidsrymd är input i ekvationen att få fram ”kvalitetsstämpeln” mellan 0 och 1.

Det innebär att om du exempelvis har en website för ett intranät där användarna har sin arbetsplats i Asien så kommer dessa användare troligtvis få ett sämre apdex än de som sitter i Sverige om webbplatsen finns lokaliserad i Sverige. Och med denna information så kan man börja kolla på optimering av koden om det apdex är för låg.

Läs gärna mer om apdex på Wikipedia.

Många av Lights In Line kunder använder sig av vår apdextjänst.

Kontakta gärna Bo Svensson 070-5940948 eller Christian Gerdes 070-2209828 så berättar vi gärna hur apdex mätning kan vara till gagn för er organisation.

Vad skall vi göra med alla mätningar i applikationen och i infrastrukturen ?

 

Vi får ofta höra från verksamheternas IT ansvariga, ”vad skall vi göra med all information som ni på LIL (Lights In Line) mäter”.

 

Man kan aldrig mäta för mycket !

Vi på LIL tillhandahåller tjänster som mäter hur applikationer och IT-infrastrukturer mår, med avseende på tillgänglighet och svarstider, utifrån användarens perspektiv.

Ofta får vi frågan, ”vad skall vi göra med all information”, ”det är väl onödigt att mäta så mycket”,” det tar så pass mycket kraft från våra system att det kanske påverkar prestandan” ,,,,,

Frågorna är berättigade och det är säkert några som har skräckexempel, exempelvis, allt som mäts skall visas,,

Låt oss bena ut påståenden ovan

Vad skall vi göra med all information ?

Informationen som samlas in läggs vanligtvis i en databas. Och därefter så förädlas informationen enligt följande :

 • Larm kan skickas till berörda personer om svarstider/tillgänglighet går över tröskelvärden
 • Riktad information till verksamheten trender exempelvis antal besök på siten ,upplevda svarstider etc.
 • Analys av hur infrastrukturen/applikationen mår , trender , samt vid felsökning. Som den svarta boxen som finns i flygplanen, ovärderlig information för att förstå vad som hände.

Det är väl onödigt att mäta så mycket. ?

Ja det är naturligtvis onödigt om det inte används. Och en del information förädlas inte direkt till verksamheten, men när ngt extraordinärt händer är det till gagn för utredningen Det är ingen som ifrågasätter att svarta lådan finns på flygplanen 😉

Det tar så pass mycket kraft från våra system, påverkar prestandan.

Ja det tar naturligtvis lite kraft från IT-systemen, men naturligtvis prestandatestar man innan man inför systemen för att se påverkan för användaren. Våra erfarenheter är att det finns flera andra applikationer, exempelvis antivirusapplikationer som tar mycket mera kraft. Den övervakning LIL tillhandahåller är testad och håller måttet avseende minimal prestandapåverkan.

 

Så problemet är inte att vi mäter för mycket utan utmaningen är att förädla informationen så att verksamheten får nytta.

Med över 10 år i branschen och hundratals nöjda kunder är vi på LIL rustade att hjälpa din verksamhet att få nytta av den förädlade informationen.

Myten om att ett IT-system är färdigutvecklat.

Jag hör ibland uttryck, ”nu är IT-system färdigutvecklat nu förvaltar vi enbart”.

Ett bra it system är aldrig färdigutvecklat.

I början på sjuttiotalet:

 • då jag programmerade assembler för ett stort Amerikanskt bolags lagerhantering i Danmark
 • då patchar till mjukvaran av operativsystemet kom max vartannat år
 • då användarna stansade in order och inleveranser på hålkort,
 • då lagerpersonalen fick plocklistor i stora pappersbuntar
 • då datamaskinerna nästan aldrig uppgraderades
 • då användarpåverkan var obefintlig
 • då inget internet fanns (kommunikation mellan nordens huvudkontor skedde med proprietär kommunikation max 0,00003 mbit/s)

DÅ KUNDE VI SÄGA ATT ITSYSTEMET VAR FÄRDIGUTVECKLAT

IDAG krävs att ett IT-system utvecklas kontinuerligt. För att hänga med i utvecklingen, uppdaterar vi de olika ramverkens s versioner, patchar os, tar hänsyn till användarsynpunkter, lagförslag tillkommer, säkerhetsuppdateringar etc. etc.

De IT-system som inte utvecklas kommer att krascha förr eller senare (en patch införs o programvaran klarar inte nya patchen)

Och idag så utför vi prestandatester/stabilitetstester kontinuerligt så att användarna får rimliga svarstider.

Och apropå, utfördes prestandatester i början på sjuttiotalet?

Jo, men vi kallade det miljöförbättringar,,, vi som programmerade var tvungna att själva köra driften och ju effektivare program desto tidigare fick man gå hem, 😉

 

Vad är svarstiden på din webbplats och är den bra ?

Den första delen, vad är svarstiden,besvaras med vilken svarstid menas.

När vi från vår webbläsare begär en viss webbsida så skickas en begäran till webbservern som gör i ordning svaret och skickar svaret till din webbläsare som sedan visar upp sidan.

Här kan vi dela upp totala svarstiden i två delar, svarstiden från backend (begäran sida-webbservern svar till din webbläsare) och svarstiden frontend (webbläsaren visar resultatet).

Backend tiden är relativ enkel att mäta och görs ofta medelst syntetisk mätning eller vad vi kallar för aktiv mätning. Man tillverkar en robot som, i det enklaste fallet, läser in en sida och rapporterar svarstiden. Med detta ser vi tendenser hur backend mår och svarstidsförändringar vid exempelvis många samtidiga användare.

Frontendtiden är lite mer komplicerad att välja ut. Man brukar säga, ”svarstiden är när användaren uppfattar att sidan syns”.

Men är det när skärmen visar att något kommer, när sidans konturer växer fram,när texten finns på plats, när du kan interagera med sidan, när alla nerladdade objekt är på plats ?

Google klassificerar sedan ett tag prestandan på din webbplats genom att bland annat beakta FCP = first contentful paint, dvs när du ser sidans framtoning.

Genom att Google i presentationen i sina sökresultat visar de snabbaste sidorna först så blir bra prestanda plötsligt synbar business,,,

Så ett svar på ingressen är svarstiden är backend plus delen av frontend som är FCP, bra svarstid är när denna är under 1000 millisekunder.

Hos Lights In Line brinner vi för bra prestanda och vi vet tillsammans med våra kunder vad som långsiktigt behövs för att få bra prestanda utifrån användarens perspektiv.

Nyfiken att höra vad vi kan göra för dig ?

Kontakta oss för en förutsättningslös dialog.

Kontinuerliga prestandatester i produktion förbättrar tillgängligheten.

Etablerade proaktiviteter för att förbättra tillgängligheten

En applikation/webbplats utsätts i produktion för prestandatester när exempelvis någon annonsering och eller TV-inslag säger , kolla på webbplatsen xxx

Många är ju ständigt uppkopplade och bara några klick från webbplatsen, därav ibland ”anstormningar” till webbplatsen.

För vissa webbplatser kan plötslig ökad belastning medföra otillgänglighet för besökaren.

Därför utförs i proaktivt syfte ofta prestandatester i dedikerad testmiljö och oftast påträffas flaskhalsar som kan leda till dålig prestanda i produktion.

Att utföra dessa tester i dedikerad miljö är ett måste eftersom man då kan utföra repetitiva tester och veta att man är ensam och dessutom enbart ändrar en parameter åt gången. Efter korrigering av applikationskod/infrastruktur vid påträffade flaskhalsar genomförs ånyo prestandatester tills prestandamålen uppnåtts.

Dessa prestandatester i kombination med efterföljande monitorering i produktion med avseende på antal besökare, svarstid utifrån användarens perspektiv samt hälsa( resursförbrukning tjänster/infrastruktur) är en bra bas för att ha bra tillgänglighet.

Varför då utföra prestandatester i produktion

Utvecklingstrenden är numera  agil, fler och fler  applikationsförändringar genomförs i produktion per månad, en del företag/organisationer är nere några gånger per dag. Säkerhetspatchar, uppgraderingar av servicesystem som CMS , databashanterare, Virtuella OS, firmware etc etc tillkommer.

Kort sagt, dagens produktionssystem förändras kontinuerligt i hastigare takt och att göra meningsfulla prestandatester efter varje förändring blir med dagens metoder tämligen dyrt.

Ett led i att öka tillgängligheten med vettiga kostnader/insatser är att under kontrollerade förhållanden motionera, läs utföra kontrollerade prestandatester, delar av applikationen och därigenom få ett mått på hälsan kontinuerligt.

Visst finns det risker med dessa kontinuerliga prestandatester, men dessa risker skall jämföras med risken att din webbplats/applikation upplevs som otillgänglig  av dina användare vid ökad volym.

Förutsättningar.

En förutsättning för prestandatester i produktion är att företaget/organisationen har applikatoriska och infrastrukturella mätningar och vet vid vilken volym applikationen/infrastrukturen börjar genererar högre svarstider för användaren.

Om oss på Lights In Line AB.

Vi brinner för proaktivitet avseende tillgänglighet och tillsammans med företag/organisationer identifierar/implementerar vi tjänster som kan/bör införas för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta oss och vi kan träffas för en förutsättningslös diskussion om vilka tjänster som skulle kunna passa för din organisation.