Kategori: Nyheter

 • Hälsokoll – varför välja Lights In Line AB?

  Hälsokoll – varför välja Lights In Line AB?

  I tidigare två artiklar ”Hälsokollen för dina IT-system” och ”Hälsokollen vi kollar under huven” beskriver vi fördelarna av Hälsokollen. Några av fördelarna av att välja Lights In Line AB för denna tjänst -Vi har funnits på marknaden i snart 20 år med samma koncept som vi utvecklat tillsammans med våra partners/kunder. -Vi är ett stabilt […]

  Läs mer…

 • Hälsokoll – vi kollar under huven!

  Hälsokoll – vi kollar under huven!

  I ett tidigare inlägg skrev jag om vårt koncept https://www.lightsinline.se/hyr-en-konsult-som-tjanst/ De tre grundstenarna vid hälsokollen. Nu kollar vi under huven om vad som finns att tillgå i konceptet. Om vi har kontroll på svarstiderna, antalet samtidiga användare samt resursuttaget på infrastrukturen/applikationen så har vi kommit en bra bit i kontinuerlig hälsokontroll av applikationen/webbplatsen. Hur är […]

  Läs mer…

 • Hälsokoll – Konsult som tjänst

  Hälsokoll – Konsult som tjänst

  Lights In Line har i över 20 år bedrivet konsulting inom områdena prestanda och tillgänglighet för IT-system, alltså hälsokoll av IT-systemen. Vi vet ju hur viktigt det är med stabila IT-system och som av användaren upplevs har acceptabla svarstider. Och det finns på marknaden många bra system för att just verifiera prestandan och tillgängligheten. Vi […]

  Läs mer…

 • Vet du hur många besökare som drabbas när ditt IT-system är otillgängligt ?

  Vet du hur många besökare som drabbas när ditt IT-system är otillgängligt ?

  I de flesta IT-system så finns någon sorts monitorering som ger larm om hela eller delar av systemet är otillgängligt. Ofta är det kopplat ett SLA (service level agreement) mellan kunden och leverantören som reglerar tillgänglighetsnivån. Men hur många av besökarna drabbas av otillgängligheten ? Visst, i de fall då ett företags ”single point of […]

  Läs mer…

 • Blir prestandan bättre i Molnet ?

  Det är förvisso sant att molnet är fantastiskt då det snabbt gäller att öka prestandan för din applikation genom att öka serverkraften. Dock baseras detta på att din applikation är skalbar, dvs kan tillgodogöra sig kraften av mer hårdvara. Det händer dock att applikationen inte är skalbar och då kommer du ”elda för kråkorna” , […]

  Läs mer…

 • Svarstider utifrån användarnas perspektiv, Apdex

  Det finns ett antal definitioner av svarstider på en webbplats eller applikation. Tiden när första tecknet uppenbarar sig på skärmen, när skärmen har innehåll som kan tydas, när allting har laddats upp på sidan, osv. Det finns ett antal definitioner och det tillkommer ständigt nya definitioner på svarstider, här är Google drivande samt organisationen w3c […]

  Läs mer…

 • Vad skall vi göra med alla mätningar i applikationen och i infrastrukturen ?

    Vi får ofta höra från verksamheternas IT ansvariga, ”vad skall vi göra med all information som ni på LIL (Lights In Line) mäter”.   Man kan aldrig mäta för mycket ! Vi på LIL tillhandahåller tjänster som mäter hur applikationer och IT-infrastrukturer mår, med avseende på tillgänglighet och svarstider, utifrån användarens perspektiv. Ofta får […]

  Läs mer…

 • Myten om att ett IT-system är färdigutvecklat.

  Jag hör ibland uttryck, ”nu är IT-system färdigutvecklat nu förvaltar vi enbart”. Ett bra it system är aldrig färdigutvecklat. I början på sjuttiotalet: då jag programmerade assembler för ett stort Amerikanskt bolags lagerhantering i Danmark då patchar till mjukvaran av operativsystemet kom max vartannat år då användarna stansade in order och inleveranser på hålkort, då […]

  Läs mer…

 • Vad är svarstiden på din webbplats och är den bra ?

  Den första delen, vad är svarstiden,besvaras med vilken svarstid menas. När vi från vår webbläsare begär en viss webbsida så skickas en begäran till webbservern som gör i ordning svaret och skickar svaret till din webbläsare som sedan visar upp sidan. Här kan vi dela upp totala svarstiden i två delar, svarstiden från backend (begäran […]

  Läs mer…

 • Kontinuerliga prestandatester i produktion förbättrar tillgängligheten.

  Etablerade proaktiviteter för att förbättra tillgängligheten En applikation/webbplats utsätts i produktion för prestandatester när exempelvis någon annonsering och eller TV-inslag säger , kolla på webbplatsen xxx Många är ju ständigt uppkopplade och bara några klick från webbplatsen, därav ibland ”anstormningar” till webbplatsen. För vissa webbplatser kan plötslig ökad belastning medföra otillgänglighet för besökaren. Därför utförs […]

  Läs mer…