Prestandatest och SLA

Inledning.

SLA (service level agreement) är ofta med som paragraf i avtal mellan leverantör och kund avseende leverans av IT-tjänster.

Men hur ofta går man igenom i avtalet och kollar hur väl det uppfylls?, Och hur många gånger är leverantören och kunden överens om vad som skall mätas och vad stipulerade siffror står för? Och vem skall mäta detta, leverantören?

Med rätt metodik och processer genererar en SLA överenskommelse/avtal att leverantören och kunden under avtalets gång har full koll på hur pass väl leverantören uppfyller avtalet/överenskommelsen.

Metodiken.

Här beskrivs en väl beprövad metodik som vi på Lights In Line AB hjälper våra kunder att komma igång med.

  • Överenskommelse och beskrivning av processerna
  • Avtal mellan kund och leverantör
  • Processen uppföljning

Överenskommelse och beskrivning.

I detta dokument beskrivs vilka processer som behövs för att exempelvis kunna mäta svarstider och tillgänglighet på IT-systemet. Beskrivning av när prestandatest skall ske och vilka parametrar som skall användas. Se vidare LIL SLA Exempel överenskommelse processerna.

I LIL SLA Processerna visas processerna översiktligt.

Avtal mellan kund och leverantör.

När kunden och leverantören är överens om vad som förväntas av respektive part är det dags att skriva avtalet och exempel på ett sådant är LIL SLA Exempel avtal.

Processen uppföljning.

I denna process följs resultaten av mätningarna i produktion upp. Genom exempelvis en månatlig sammanställning och genomgång av denna så blir det en kontinuitet i kollen på att utlovad SLA levereras. Se LIL SLA uppföljning.

Sammanfattning.

Vi på Lights In Line har sedan många år tillbaka haft förmånen att hjälpa våra kunder med att införa denna metodik och resultatet har blivit högre tillgänglighet på IT-tjänsterna.

Kontakta oss gärna för referenser.


Publicerat

av


Har du koll på din webbplats prestanda och tillgänglighet?
Känner du dig osäker
så är du inte ensam!

Ladda ned vår brochyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om artiklar, nyheter, mm.


Följ oss på sociala medier

Senaste artiklarna