Engagemang är det enda som betyder något

mip 20160504patrik

Min Pension är ett företag man helt enkelt bara måste betrakta som ett genialiskt litet affärskoncept inom modern informationshantering. Här samlar man dagligen in data från cirka 30 svenska pensionsbolag så alla svenska medborgare smidigt kan logga på för att få sin egen aktuella pensionsprognos. För Patrik Berg, IT-chef och IT-arkitekt på Min Pension är det ständigt många bollar i luften när vi träffas på hans kontor på Karlavägen i Stockholm för att ta reda på mer om företaget och dess utmaningar.

Varje år gör över 2,6 miljoner svenskar 4 miljoner inloggningar på Min Pensions webbsite för att i sin tur göra 6 miljoner pensionsprognoser, så det är kanske inte så konstigt att bolaget länge varit kund hos Lights In Line vad gäller prestandatest. Under ”högsäsong”, det vill säga när alla svenskar får det orangea kuvertet i brevlådan, ökar transaktionsvolymerna drastiskt i Min Pensions system när alla plötsligt vill titta in på webbsiten för att att få mer detaljer. Här gäller det alltså att under resten av året trimma och testa systemen innan man går in i hetluften vilket inträffar mellan mitten av februari och slutet på mars.

Medan vi slår oss ner i ett stort konferensrum berättar Patrik att företaget idag har 10 anställda och att man planerar att anställa ytterligare. Leverantörer av IT-tjänster är desamma som när man började för fjorton år sedan, med Sigma som leverantör av system- och systemutveckling och EVRY som drift- och produktionspartner. Den tredje leverantören är Lights In Line som prestandatestar systemen men också fungerar som något av ett ”kitt” mellan utveckling och produktion. Patrik förklarar:

-Lights In Line mäter hela tiden vad som händer med systemen i den verkliga produktionen. Sedan kan vi alla tillsammans gå på djupet med eventuella fel. Alla vet ju att ingenting händer av en slump och genom Lights In Lines tester och mätverktyg kan vi snabbt hitta flaskhalsar genom att minut för minut ha koll på den tekniska infrastrukturen, transaktionsvolymerna, svarstider och sedan gå igenom incidenter. Sedan följer vi upp med gemensamma veckomöten då vi går igenom hur veckan varit, så att alla är med på banan.

DevOps

När vi pratar med Bo Svensson, VD på Lights In Line, berättar han att det här arbetssättet idag kallas för DevOps (Development & Operations), det vill säga motsatsen till de stuprör som lätt uppstår när drift och utveckling jobbar var och en för sig. DevOps betyder helt enkelt att man jobbar tätare tillsammans i relativt korta projekt där både verksamheten, utvecklare och drift är med i hela processen. Ett arbetssätt som också fokuserar en hel del på kultur och att man har ETT arbetssätt i projekten. Patrik fortsätter:

-För mig här på Min Pension är det är viktigt att vi har en maximalt effektiv kultur i utvecklingsarbetet. Under de senaste åren har Min Pension kommit att bli en allt viktigare partner för både pensionsbolagen och pensionsmyndigheten vilket i sin tur innebär djupare integration med våra system. Exempelvis har Pensionsmyndigheten ”jackat in” sig i våra system vilket innebär att vi måste ta hänsyn till varandras utvecklingsprocesser och riktlinjer, en trend mot mer verksamhetsnära systemutveckling och kontinuerlig produktionssättning. En bra jämförelse är med appar på en mobiltelefon. Här kommer ständigt nya förändringar och förbättringar, så här blir DevOps en given metodik. Men det gäller också att hålla stenhård kostnadskontroll och veta när man gjorde exakt vad.

En resa från 2013 till idag

Men precis som i alla företag kan det från tid till annan gå både upp och ner med både projekt och systemen, vilket Patrik fick erfara när han började på Min Pension för några år sedan:

-År 2013 startade Pensionsmyndigheten en kampanj som man kallade Prognos till Alla vilken var menad som reklam för pensionsprognosen. Så här i efterhand kan vi nog lugnt säga att ingen av oss var speciellt förberedda på konsekvenserna.”

-Vad hände?
-Systemet stannade. Vi hade överhuvudtaget inte kunnat föreställa oss att volymerna skulle öka så pass mycket som det gjorde när det plötsligt blev en 5-6-dubbling av transaktionsvolymerna. Det är roligt med framgång och att vara populär men icke desto blev det problem.

Direkt efteråt satte vi oss ner för att en total genomlysning och tillsammans upptäckte vi då bland annat att vårt Content Management System (CMS) inte riktigt hängde med. Vi hade helt enkelt inte kunnat testa en volymökning på den nivån som uppstod. Men den verkligt stora lärdomen från den perioden var det engagemang och den  kompetensuppbyggnad som grundlades. Redan på hösten 2014 började vi prestandatesta inför säsongen 2015, med olika scenarios och tester mot Försäkringskassan, pensionsmyndigheten och andra inblandade. Så inför 2015 kände vi oss ordentlig förberedda.

-Gick det bättre?

-Absolut. Men ändå dök en oförutsedd händelse upp. Plötsligt började alla logga in med Bank-ID (tidigare med Pin-kod), vilket vi inte hade haft möjlighet att testa. Systemen saktade ner och nu blev det panikåtgärder igen. Men på det hela taget var det en massiv förbättring mellan 2014 och 2015 och än en gång tog vi lärdom och jobbade på med nya tester under hösten 2015. Och nu under 2016 kan jag konstatera att vi hade 3 mycket små avbrott på totalt 10 minuter. Så efter hårt arbete har det blivit en riktigt solskenshistoria!

-Vi har verkligen jobbat hårt, säger Patrik. Vår målbild har varit att vi nu under 2016 skall kunna luta oss tillbaka när det orangea kuvertet går ut och njuta av att vi faktiskt klarar den ökade transaktionsvolymen utan problem. Och så har det faktiskt blivit.

En investering i engagemang

-Jag vill gärna se allt detta arbete under de senaste tre åren som en investering i engagemang, menar Patrik. Tillsammans med Min Pensions tre leverantörer – Sigma, Lights in Line och EVRY – som representerar olika inriktningar och specialkompetenser, gäller det ju också att balansera dem mot varandra och ibland sansa sig något. Det är ju trots allt tre leverantörer med fokus åt olika håll. Sigma är ”viljan att leverera”, EVRY är ”struktur, ordning och reda” medan Lights In Line är experter på sitt område men också teknikentusiaster ut i fingerspetsarna. Så för att få allt att fungera så måste man ibland nästan be respektive expert för en stund byta plats för att på så sätt öka förståelsen för helheten. Idag tycker jag på det hela taget att det här samarbetet fungerar helt utmärkt.

-För mig är det också oerhört viktigt att alla har en tydlig medvetenhet av målbilden, säger Patrik. Oavsett om jag har egna anställda eller köper in konsulttjänster så är det ju människor med stor kompetens som måste samarbeta och kommunicera. Och ju mer engagerade de är dess bättre blir det. Det är egentligen väldigt enkelt, har man viljan så brukar det mesta fixa sig.

-Vad händer framåt hos Min Pension?

-Idag har vi 2,6 miljoner registrerade medborgare i våra system och vi hoppas att kunna ta oss upp till 5 miljoner. Varje år får vi in ca 300.000 nya men det är framför allt de som börjar bli äldre och närmar sig sin pensionen. Vi vill ha in fler 30- och 40-åringar och vårt mål är att varje ”pensionsfähig” person i Sverige skall göra minst en prognos varje år. Detta skulle också betyda att vi skulle få ett jämnare flöde över året när volymökningen inte längre blir så starkt kopplade till det orangea kuvertet. Min förhoppning är att pensionsprognosen blir en vardagligt återkommande rutin för alla och att man då och då tittar in till oss på Min Pension.

-När det sedan kommer till prestanda och samtidiga användare kan det vara bra att jämföra med en av våra storbanker som har cirka 170 miljoner inloggningar per år. Om vi skulle erbjuda pensionsprognoser som en integrerad del i deras system pratar vi om en massiv ökning i transaktionsvolymerna hos oss. På något sätt tror jag att vi kommer att komma hit så småningom så det här med prestandatester, bra system och välfungerande drift kommer bara att bli viktigare och viktigare för oss.


Publicerat

av


Har du koll på din webbplats prestanda och tillgänglighet?
Känner du dig osäker
så är du inte ensam!

Ladda ned vår brochyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om artiklar, nyheter, mm.


Följ oss på sociala medier

Senaste artiklarna