Prestanda och svarstider på topp hos Region Skåne

IT-system som används av upp till 32 000 personer dagligen måste alltid vara i toppform. Svarstiden måste vara omedelbar och systemen måste klara höga belastningar. Lights In Line arbetar nu som utvald partner till Region Skåne och med hjälp av sina övervakningstjänster håller man dygnet-runt-koll på systemens prestanda. Nu samlar man också en arbetsgrupp där alla leverantörer träffas för att granska veckans händelser så nya förbättringar kan göra Region Skåne bättre än bäst.

Region Skåne är resultatet av den sammanslagning av landstingen i Malmöhus och Kristianstads län som gjordes år 1999 där nu över 31 000 personer arbetar i en organisation som förser södra Sverige med sjukvård och kollektivtrafik. Självklart finns här också en IT-avdelning med mängder av underleverantörer som servar både anställda och kunder och ser till att hålla effektiviteten på toppnivå.

Bo Svensson, VD på Lights In Line, berättar att den första kontakten med Region Skåne kom av en ren händelse när de ville göra en översyn av sina SQL-databaser. Detta ledde vidare till en teknisk analys av Region Skånes intranät, den stora Skåneportalen som dagligen används av alla anställda och som är en av de allra största interna webbportalerna i Sverige.
-Det är ett mycket komplext system där alla som loggar på får en roll kopplad till sin profil vilket är praktiskt för användarna men också ökar mängden transaktioner och därmed kraven på god prestanda. När Lights In Line började arbeta med Region Skånes Intranät så fanns det inga användare uppkopplade mot Intranätet. Uppdraget gick ut på att inför lanseringen av Intranätet säkra kvalitén. Idag är det nära 20 000 en ökning som succesivt skedde på ungefär ett år. Denna ökning ställde en hel del krav på Lights In Line vad gällde att göra kalkylerade beräkningar på den tekniska miljöns förmåga och att ge prognoser för kapaciteten i plattformen inför kommande planerade lanseringar.

Lights In Line har med sin långa erfarenhet inom prestandatest och svarstidsanalys under många år arbetat med att utveckla övervakningssystem som kontinuerligt hämtar information från kundens servrar och sammanställer statistik över prestanda och svarstider. Sedan kan kunden själv gå in och granska grafer och analyser över just deras system och upptäcka var eventuella flaskhalsar uppstått.

Men vilken information är det då som är viktigast att få fram om man vill hålla en aktiv koll på sina IT-system? För Region Skåne är det i huvudsak följande information som man kontinuerligt vill hålla koll på:

1. Hur mår servrarna: finns det alltid tillräckligt med diskutrymme? Hur är CPU-förbrukningen? Hur är minnesutnyttjandet?
2. Transaktionsvolymen: uppdelat per server, dvs hur står det till med lastbalanseringen och fördelningen av volymen över de många servrar som ingår i en komplex IT-miljö?
3. Hur är svarstiderna för den individuella användaren: var har det uppstått flaskhalsar och långa svarstider och vad beror det på? Håller kodningen för låg kvalitet av själva applikationen?

Statistiken som Lights In Line levererar till Region Skåne och alla andra kunder är en basinformation som beskriver nuläget. Men den stora och mest uppskattade delen i Lights In Lines tjänster ligger i den löpande analys man levererar veckovis där Lights In Line med sin erfarenhet och expertis pekar ut problemområden som borde åtgärdas.

-För de företag och organisationer som har stora volymer med kundkontakter över nätet kan det vara en fråga om att vinna eller försvinna om man inte proaktivt arbetar med prestanda och svarstidsövervakning, berättar Bo. För Region Skåne är den stora gruppen användare interna, men det kan lika gärna vara kunder till ett flygbolag, spelbolag, en bank eller en tidning som alltid måste vara on-line och kunna nå ut. Då måste man prioritera arbetet med prestanda- och svarstidsanalys och man måste också se det som en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten. Många arbetar redan aktivt med detta men andra ännu inte riktigt prioriterat detta så högt. För de senare kan det dessvärre komma att bli obehagliga överraskningar den dag då problem uppstår och det finns självklart flera som redan råkat illa ut, ingen nämnd, ingen glömd…

Stefan Lund arbetar som Systemansvarig på Medicinsk service inom Region Skåne och berättar om samarbetet med Lights In Line:

-Innan Lights In Line kom in i bilden hade vi en ganska brokig resa med vår Skåneportal där de anställda hämtar allt från interna regler till styrande dokument och övrig information som underlättar det dagliga arbetet ute i verksamheterna. Vi bestämde då att vi måste bli mer proaktiva och titta närmare på bland annat prestanda och lastbalansering. Idag kallar vi allt detta övergripande för kvalitetstester och tillsammans med Lights In Line har vi nu en mycket bättre bild över vad systemen klarar av.
-Vi har också ett helt annat åtgärdsprogram och kan idag lätt göra beräkningar för kommande ökningar i volymerna vilket i sin tur medfört förstärkningar i den tekniska miljön. Det är däremot svårt att sätta ett pris på vilka besparingar detta inneburit men i samma mening skall det sägas att det är ännu svårare att sätta ett pris på de eventuella kostnader som kunde ha uppstått om vi inte haft koll om något allvarligt inträffat.
Nyckeln till framgången är det proaktiva arbetet.

Stefan berättar att man nu också samlar alla leverantörer och intern personal runt de möten som man har varje vecka med Lights In Line. Det är ett uppskattat forum där det kan bli både kan bli ris och ros och som på ett mycket strukturerat och positivt sätt tar arbetet framåt. Mötena har blivit ett permanent inslag i arbetsveckan där vi får mängder av input från Lights In Line och tillsammans kan titta på mätningar och analyser som sedan leder till olika typer av actions.

Det är ingen tvekan om att samarbetet mellan Region Skåne och Lights In Line burit många nya frukter och Stefan avrundar med att berätta att Lights In Line nästan fungerar lite som en intern IT-revisor. Som med sin långa erfarenhet från mängder av komplexa IT-miljöer och underlag i sina analyser kan peka ut områden som potentiellt kan förbättras. Detta är verksamhetsutveckling när den är som allra mest kreativ och med högsta affärsnytta som slutmål.

LIL arbetar numera och övervakar även portalen www.skane.se som för i år är en nylanserad och en toppmodern webbplats som kvalificerat sig bland fyra nominerade i Episerver Award till att vara bästa webbplats för offentlig verksamhet. Vinnare utses i mitten av november i Stockholm.
Vill Du också ha koll på Din IT-produktionsmiljö och använda Lights In Lines många tjänster inom svarstids- och prestanda.analys. Kontakta Bo Svensson på e-mail: bo.svensson@lightsinline.se eller på telefon 070-594 09 48


Publicerat

av


Har du koll på din webbplats prestanda och tillgänglighet?
Känner du dig osäker
så är du inte ensam!

Ladda ned vår brochyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om artiklar, nyheter, mm.


Följ oss på sociala medier

Senaste artiklarna