Prestandatest i kombination med övervakning

Vi ser i tidningarnas exempel på rubriker, ”långa svarstider på företag  x webbplats”, ”företag y webbplats kraschade klarade, inte av belastningen”

Rubrikerna skulle inte finnas om företagen kontinuerligt utförde prestandatester samt applikatorisk– och belastningsövervakning. De skulle veta prestandan, veta svarstiderna utifrån användarens perspektiv och samtidigt veta hur många användare som använt applikationen under ett intervall. Och framför allt de skulle med denna information snabbare kunna agera för att förbättra svarstiderna.

En del företag utför enbart en eller max 2 av ovan nämnda processer och det är naturligtvis bättre än inget alls.

Hur ser det ut på ditt företag/organisation ?

Visar med några exempel fördelen av att ha alla 3 processerna på plats, att inte utföra någon av processerna är naturligtvis det sämsta.

Exempel 1:  Du utför enbart Prestandatest
Vid dina kontinuerliga prestandatester vet du att din applikation klarar av 500 användare som under en timme utför 2000 ärenden och svarstiden utifrån användarens perspektiv är högst 3 sek. Bra !

Dock, dina användare klagar på att svarstiderna är långa! Utan applikatorisk övervakning och belastningsövervakning vet du inte vad svarstiderna egentligen varit, samt när dessa var dåliga och du vet inte hur många ärenden som utfördes under den värsta timmen eller hur många användare som utfört dessa.

Exempel 2: Du utför enbart applikatorisk övervakning
Du vet att svarstiderna ofta blir över 3 sekunder. Bra med denna koll ! Dock, eftersom prestandatest inte utförts vet du inte hur många användares/antal ärenden som applikationen klarar av. Och du vet inte hur många ärenden som användarna registrerade.

Exempel 3: Du utför enbart belastningsövervakning.
Du vet att 700 användare utfört under en timme utfört 3000 ärenden. Bra ! Dock,  du vet inte svarstiderna vid detta tillfälle eftersom applikatorisk övervakning saknas och du vet inte heller hur mycket svarstiderna borde vara eftersom prestandatester inte utförts.

Exempel 4: Grattis du utför prestandatester, applikatorisk- och belastningsövervakning!
Du vet att din applikation klarar av 500 användare som under en timme utför 2000 ärenden och att svarstiden utifrån användarens perspektiv är 3 sek.
Du vet att svarstiderna är 5 sekunder under vissa perioder och när det inträffar så har du över 700 användare som utför över 3000 ärenden per timme.

Invändningarna mot att inte utföra alla processerna brukar vara, vi har inte tid, tar för mycket resurser från oss, det är dyrt, etc etc

Ovan nämnda processer kan du köpa som tjänster numera, vilket innebär minimum av egen insats, samtidigt som du får koll och ett fast pris per månad.

Vi på Lights In Line AB har mycket lång erfarenhet inom alla branscher att hjälpa till att införa ovannämnda processer i organisationer.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

 


Publicerat

av


Har du koll på din webbplats prestanda och tillgänglighet?
Känner du dig osäker
så är du inte ensam!

Ladda ned vår brochyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om artiklar, nyheter, mm.


Följ oss på sociala medier

Senaste artiklarna