Rätt fokus vid prestandatester och övervakning av IT-system.

 

Vid övervakning och prestandatester av IT-system finns en tendens att först välja verktyg och sedan inleds processerna hur det skall användas i verksamheten.

Börja istället och ställ  frågorna:

1. Vilken ambitionsnivå skall vi ha på prestandatester, skall det göras vid varje release av ny kod eller infrastruktur, eller kanske bara när det anses nödvändigt?

2. Omfattningen på prestandatester, skall vi testa många användningsfall/scenarier eller koncentrera oss på få användningsfall?

3. Vilka kriterier skall vi ha för att prestandatestets resultat anses godkänt eller ej, eller inga?

4. Till vilken eller vilka skall resultatet av prestandatesterna presenteras, är det enbart till tekniker eller till verksamheten eller kanske till båda?

5. Vilken ambitionsnivå skall vi ha på övervakningsverktygen, skall vi mäta hur servrarna mår infrastrukturellt, skall vi mäta hur många som använder systemen och dess olika funktioner, skall vi mäta svarstider utifrån användarens perspektiv, eller allt?

6. Hur skall presentationen vara och till vem, skall vi skicka rapporter eller skall alla kunna gå in och ta ut rapporter, skall en ansvarig grupp samlas och någon som föredrar resultatet?

7. Vilken upplösningsnivå och nåbarhet skall det vara på resultaten i övervakningen?

8. Skall övervakningen baseras på uppmätta siffror i produktion (passiv övervakning) eller skall det vara aktiv övervakning (en robot simulerar en användare och genomför mätning med jämna mellanrum), eller skall vi ha båda?

9. Avser vi att ha långsiktlighet i processerna prestandatest och övervakning eller är detta något som vi avser att göra under en kort tid?

10. Vilka skall få larm om tröskelvärden överskrids vid övervakningen och hur skall larmen eskaleras.

11. Vill vi ha in resultatet av prestandatesterna och övervakningen i något SLA avtal (service level agreement) eller det är inte intressant?

12. Hur viktigt är det att IT-systemen fungerar och har godtagbara svarstider?

Ovan nämnda frågor renderar i att man bestämmer ambitionsnivån och även hur prestandamätning och övervakning blir en del i organisationen.

Observera att det finns ingenting som är rätt eller fel i ambitionsnivån på prestandatesterna/övervakningen, det viktiga är att du är medveten att ambitionsnivå/kostnad/bättre proaktivitet hänger ihop

Efter detta välj verktyg och välj också om du behöver extern part att hjälpa till eller om du klarar det själv.

Vi på Lights In Line har under många är byggt upp en erfarenhet inom områdena prestandatest, övervakning och framför allt hur kombinationen av dessa processers resultat kan bidraga till bättre koll på dina IT-system.

Kontakta oss så kan vi prata om det som vi brinner av på Lights In Line.

Bo Svensson

070-5940948

 


Publicerat

av


Har du koll på din webbplats prestanda och tillgänglighet?
Känner du dig osäker
så är du inte ensam!

Ladda ned vår brochyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om artiklar, nyheter, mm.


Följ oss på sociala medier

Senaste artiklarna