Siemens Healthcare säkrar prestanda i Melior journalsystem

 

Fredrik Lennartsson, Test Manager på Siemens
Fredrik Lennartsson, Test Manager på Siemens

Fredrik Lennartsson arbetar på Siemens som Test Manager tillsammans med ett testteam på 10 personer som är inriktade på journalsystemet Melior. När systemet skulle säkerställas för ca 9000 samtidiga användare tog Siemens kontakt med Lights In Line som är specialister inom området prestandatester.

Siemens är ett minst sagt imponerande företag som började sin resa för 165 år sedan. Idag erbjuder Siemens världens största miljöportfölj med innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. I Sverige har Siemens  cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.

Hälso- och sjukvård är ett av de områden där Siemens är en av de världsledande aktörerna. I Sverige levereras bland annat flera journalsystem och kundanpassade IT-lösningar för hälso-och sjukvård där bl a journalsystemet Melior och processtödet för förlossning och mödrahälsovård, Obstetrix, ingår. I effektiviseringens spår håller nu landstingen på att gå från lokala sjukhusinstallationer  till system på regional nivå. Detta innebär att system som tidigare skulle klara av upp till 3000 samtidiga användare nu i de regionala lösningarna kräver att de kan klara av upp till 9000 samtidiga användare.

Samtidigt pågår flera olika projekt med nationella lösningar t ex NPÖ (Nationell patientöversikt), som skall matas med information från de lokala/regionala systemen.

”- Och det är här som Lights in Line kommit in i bilden. Med sin långa erfarenhet och metodologi kring strukturerad prestandatest har de tillsammans med Siemens Healthcare implementerat nya arbetsmetoder som sparat både tid och pengar.”

Melior omfattar flertalet funktioner, bl a för klinisk dokumentation och läkemedelshantering.  Siemens behövde säkerställa att systemet kan användas på regional nivå och man satte målet till minst 9000 samtidiga användare. Denna siffra baserades på en av kundernas tänkta användande av systemet. Det blev en installation som var 4 gånger större än som tidigare var normalfallet. Installationen behövde testas och Siemens ville ha en erfaren partner för att genomföra detta. Man rådfrågade bl a Microsoft om lämplig partner och de föreslog Lights In Line eftersom det var ett företag som kunde prestandatester.

”- Tillsammans med Lights In Line testade vi Melior och vi har hittat några potentiella flaskhalsar, berättar Fredrik. Vi började med att göra mätningar i en av kundernas produktionsdatabaser för att se hur många transaktioner som genereras i olika moduler över dygnet. I det initiala testarbetet kokade sedan dessa transaktioner ner till ca 15 användarscenarios som uppskattades täcka in de flesta av de mest frekventa databasförfrågningarna från användarna.”

Projektet leddes av Siemens där Lights In Lines roll varit att stå för teststrategi, testmetodik och expertis. En bit in i projektet fick Siemens också möjlighet till ett aktivt samarbete med Intel som ville utvärdera ett effektivare serveranvändande samt även testa sina nya generationer av servrar. I Intels tekniklabb i Kalifornien kunde sedan Siemens och Lights In Line tillsammans testa systemet i en fullskalig miljö med simuleringen av 9000 samtidiga användare.

”- Lights in Line baserar sin metodik kring prestandatester på tre hörnstenar – stabilitet, samtidighet och skalbarhet – och med detta tankesätt har man under projektets gång säkerställt Meliorsystemet i flera avseenden och verifierat att det idag klarar ett framtida, mer omfattande användande.”

”- Sista pusselbiten i detta säger Fredrik, är att vi tillsammans med landstingen ska få detta att fungera. Ett sådant här stort projekt ställer höga krav på exempelvis nätverk och IT-infrastruktur. Vi ser dock en effektivisering som kommer att förbättra för den svenska sjukvården.”


FOTNOT

Initialt började projektet redan 2009 då Siemens efterfrågade en utredning vilket prestandatestverktyg man skulle välja för att göra storskaliga tester av Melior. Då Siemens utvecklat hela lösningen själva i Microsofts miljö, var Visual Studio en av kandidaterna, och efter en intern Proof of Concept tillsammans med LIL det verkyg som användes för samtliga prestandatester sedan dess.

Rent tekniskt är Melior uppbyggd med blandade tekniker, med en rik client/server lösning som den huvudsakliga applikationen kombinerad med en modern 3 lager lösning och tekniker som WCF och tunna webbgränsnitt. De 15 användningsfallen som i huvudsak användes under prestandatesterna nyttjar alla tre av dessa tekniker och samtliga är utvecklade tillsammans med samma team hos Siemens som även utvecklar applikationen. Därmed kan även dessa komponenter versionshanteras tillsammans med all annan kod i applikationens lifscykel och även testas av utvecklarna att de fungerar med kommande versioner innan vi utför prestandatester. 


Publicerat

av


Har du koll på din webbplats prestanda och tillgänglighet?
Känner du dig osäker
så är du inte ensam!

Ladda ned vår brochyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli uppdaterad om artiklar, nyheter, mm.


Följ oss på sociala medier

Senaste artiklarna