Etikett: svarstid

  • Vad är svarstiden på din webbplats och är den bra ?

    Den första delen, vad är svarstiden,besvaras med vilken svarstid menas. När vi från vår webbläsare begär en viss webbsida så skickas en begäran till webbservern som gör i ordning svaret och skickar svaret till din webbläsare som sedan visar upp sidan. Här kan vi dela upp totala svarstiden i två delar, svarstiden från backend (begäran […]

    Läs mer…