Siemens Healthcare säkrar prestanda i Melior journalsystem

 

Fredrik Lennartsson, Test Manager på Siemens

Fredrik Lennartsson, Test Manager på Siemens

Fredrik Lennartsson arbetar på Siemens som Test Manager tillsammans med ett testteam på 10 personer som är inriktade på journalsystemet Melior. När systemet skulle säkerställas för ca 9000 samtidiga användare tog Siemens kontakt med Lights In Line som är specialister inom området prestandatester.

Siemens är ett minst sagt imponerande företag som började sin resa för 165 år sedan. Idag erbjuder Siemens världens största miljöportfölj med innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. I Sverige har Siemens  cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.

Hälso- och sjukvård är ett av de områden där Siemens är en av de världsledande aktörerna. I Sverige levereras bland annat flera journalsystem och kundanpassade IT-lösningar för hälso-och sjukvård där bl a journalsystemet Melior och processtödet för förlossning och mödrahälsovård, Obstetrix, ingår. I effektiviseringens spår håller nu landstingen på att gå från lokala sjukhusinstallationer  till system på regional nivå. Detta innebär att system som tidigare skulle klara av upp till 3000 samtidiga användare nu i de regionala lösningarna kräver att de kan klara av upp till 9000 samtidiga användare.

Samtidigt pågår flera olika projekt med nationella lösningar t ex NPÖ (Nationell patientöversikt), som skall matas med information från de lokala/regionala systemen.

”- Och det är här som Lights in Line kommit in i bilden. Med sin långa erfarenhet och metodologi kring strukturerad prestandatest har de tillsammans med Siemens Healthcare implementerat nya arbetsmetoder som sparat både tid och pengar.”

Melior omfattar flertalet funktioner, bl a för klinisk dokumentation och läkemedelshantering.  Siemens behövde säkerställa att systemet kan användas på regional nivå och man satte målet till minst 9000 samtidiga användare. Denna siffra baserades på en av kundernas tänkta användande av systemet. Det blev en installation som var 4 gånger större än som tidigare var normalfallet. Installationen behövde testas och Siemens ville ha en erfaren partner för att genomföra detta. Man rådfrågade bl a Microsoft om lämplig partner och de föreslog Lights In Line eftersom det var ett företag som kunde prestandatester.

”- Tillsammans med Lights In Line testade vi Melior och vi har hittat några potentiella flaskhalsar, berättar Fredrik. Vi började med att göra mätningar i en av kundernas produktionsdatabaser för att se hur många transaktioner som genereras i olika moduler över dygnet. I det initiala testarbetet kokade sedan dessa transaktioner ner till ca 15 användarscenarios som uppskattades täcka in de flesta av de mest frekventa databasförfrågningarna från användarna.”

Projektet leddes av Siemens där Lights In Lines roll varit att stå för teststrategi, testmetodik och expertis. En bit in i projektet fick Siemens också möjlighet till ett aktivt samarbete med Intel som ville utvärdera ett effektivare serveranvändande samt även testa sina nya generationer av servrar. I Intels tekniklabb i Kalifornien kunde sedan Siemens och Lights In Line tillsammans testa systemet i en fullskalig miljö med simuleringen av 9000 samtidiga användare.

”- Lights in Line baserar sin metodik kring prestandatester på tre hörnstenar – stabilitet, samtidighet och skalbarhet – och med detta tankesätt har man under projektets gång säkerställt Meliorsystemet i flera avseenden och verifierat att det idag klarar ett framtida, mer omfattande användande.”

”- Sista pusselbiten i detta säger Fredrik, är att vi tillsammans med landstingen ska få detta att fungera. Ett sådant här stort projekt ställer höga krav på exempelvis nätverk och IT-infrastruktur. Vi ser dock en effektivisering som kommer att förbättra för den svenska sjukvården.”


FOTNOT

Initialt började projektet redan 2009 då Siemens efterfrågade en utredning vilket prestandatestverktyg man skulle välja för att göra storskaliga tester av Melior. Då Siemens utvecklat hela lösningen själva i Microsofts miljö, var Visual Studio en av kandidaterna, och efter en intern Proof of Concept tillsammans med LIL det verkyg som användes för samtliga prestandatester sedan dess.

Rent tekniskt är Melior uppbyggd med blandade tekniker, med en rik client/server lösning som den huvudsakliga applikationen kombinerad med en modern 3 lager lösning och tekniker som WCF och tunna webbgränsnitt. De 15 användningsfallen som i huvudsak användes under prestandatesterna nyttjar alla tre av dessa tekniker och samtliga är utvecklade tillsammans med samma team hos Siemens som även utvecklar applikationen. Därmed kan även dessa komponenter versionshanteras tillsammans med all annan kod i applikationens lifscykel och även testas av utvecklarna att de fungerar med kommande versioner innan vi utför prestandatester. 

Visual Studio 2012 Load Test Licenser och Installation

Nya Visual Studio 2012 har igen en ny licensmodell när det gäller Load Test. De gamla VU Packen och modellen att ta betalt per VU eller hur mycket last du kan generera är nu ett minne blott och helt borta.

VS2010

För 2010 fanns det 2 olika licenser för load test controllern, en obegränsad som ingår i MSDN för Ultimate som är personlig och därmed får användas vart som hellst av den personen och installeras på ett obegränsat antal ställen, samt VU Packs på omgångar av 1000 VU som inte är personliga (som MSDN) men är knytna till ett företag/site och endast får installeras på 1 ställe i taget.

VS2012

För 2012 har man helt tagit bort VU Packs, det enda som finns är obegränsade licenser i MSDN som är personliga. Microsoft har gått ut med detta genom att helt enkelt säga att gränsen är borta, och jag märkte det efter att jag precis nyligen gjorde min första installation av en 2012 Controller, och funktionen att lägga till licensnycklar för VU Packs är helt borta. Du behöver alltså ingen nyckel alls för att installera Controllern eller Agenten, det enda du ska göra är kryssa för att du accepterar licensavtalet där det står att du måste ha Ultimate + MSDN.

Jag har de senaste dagarna fått ett antal frågor om detta, så nu vet ni alla som ska köra prestandatester med VS2012 att det enda du behöver är alltså Visual Studio 2012 Ultimate + MSDN.

Det går även en myt att Microsoft nu ska ta betalt per VU, men det är alltså tvärtom. Man kan inte längre betala per VU, vilket man endast kunde i 2010 🙂

Installation

Till att börja med är det bra att veta att VS2012 kräver minst Windows 2008 Server / Windows 7 eller nyare. Installationen av en 2012 Load Test Controller görs precis som innan, skivan heter numera Agents for Visual Studio 2012 och du laddar ner den precis som tidigare med ditt personliga MSDN konto. Skillnaden i 2012 är att du inte längre behöver någon licensnyckel alls.

Användarkontot som du anger att Controllern ska köra med behöver ha rättigheter i SQL Server att skapa och administrera LoadTest2010 databasen. Är man inte riktigt van vid SQL Server 2008 så är det en vanlig fallgrop, bara för man är Administrator på maskinen är man inte det automatiskt i SQL Server längre, du behöver alltså ge dessa rättigheter först till den användaren. Det gäller även Windows i sig så jag rekommenderar att skapa ett specifikt system konto innan du sätter igång för controllern och agenterna, och ge kontot admin rättigheter, vara inloggad med det när du installerar samt alltid köra installationer samt konfigurationsprogrammen med elevated rights (högerklicka och välj kör som administratör) för att slippa problem med automatisk brandväggskonfiguration och när konfigurationsprogrammen försöker ge kontot rätt rättigheter i controllern när du sätter upp en agent på en annan maskin.

Load Test Databasen som skapas när du konfigurerar 2012 Controllern heter dock fortfarande LoadTest2010 så bli inte förvånad när du inte hittar en som heter 2012… därmed verkar databasen även kompatibel med 2010 versionen vilket är en klar fördel denna gång. Jag har än så länge inte uppgraderat en befintlig 2010 test rig med en full databas till 2012, men så fort vi har gjort det uppdaterar jag denna artikel med våra erfarenheter av det.

Lycka till! Och behöver ni hjälp så finns vi här…

SAS gör prestandatester från molnet

Molnet har sedan länge varit ett av de hetaste diskussionsteman på nätet. Men kan det verkligen ge ett mervärde för prestandatester? Rätt utnyttjat är det ett mycket kraftfullt verktyg som dramatiskt kan sänka kostnaderna och minska tiderna för att få värdefulla resultat. Följ oss i denna artikel hur vi utförde prestandatesterna åt SAS med hjälp av Amazon EC2 och Visual Studio Loadtest.

LIGHTS IN LINE AB har sedan något år tillbaka utfört prestandatester på regelbunden basis åt Scandinavian Airlines (SAS);

– ”Vi kom in i början som ett komplement då SAS sökte en partner som inte bara var en testshop utan även kunde rådgöra och hjälpa SAS med ett mera helhetsgrepp för att höja och säkerställa prestandan för SAS Internet Portal”
säger Christian Gerdes, som varit kundansvarig för SAS sedan starten.

– ”Having worked with Lights In In Line 3 times now, I can highly recommend their professional services AND conceptual thinking. Not only have we found a competente partner in generating heavy and realistic production-look-a-like load, but we also gained a strategic partner in analyzing, setting and sizing our farm.”
säger projektledaren Chris Ramsby

Vi har traditionellt genomfört prestandatester direkt mot SAS produktionsmiljöer, under kontrollerade former. Det gjorde SAS till en klockren kandidat att ta steget fullt ut till att nyttja Molnet som lastgenerator under testerna. Tidigare nyttjades LIL’s egna infrastruktur i Stockholm för att generera produktionslik belastning mot SAS portalen.

– Vi saknade dock möjligheten att snabbt och enkelt kunna skala upp lastgenereringskapaciteten vid behov med vår befintliga miljö. Att använda fysiska servrar har sina fördelar, men även sina begränsningar.

Steget ut i molnet

Innan vi kunde lita på molnets stabilitet och kapacitet kände vi att vi behövde göra en ’benchmark’ av molnet i sig, och kunna mäta vad ett antal virtuella agenter kunde generera för volymer innan de i sig själva blev en flaskhals. För att genomföra detta använde vi vår egna hemsida (www.lightsinline.se) som referens, vilken cachas av en webb accelerator här i stockholm. SAS har sina servrar i Köpenhamn och vi tyckte att ett test mot Stockholm skulle hitta eventuell påverkan av nätverket och internet däremellan lika bra.

Första testerna visade på mycket goda resultat, med 4 agenter av High CPU slaget (c1.medium) i Amazon EC2 kunde vi lätt generera 1000 unika webbläsare och användare per agent i molnet. Dessa fyra, med normala betänketider mellan besöken och en lite elakare inställning av att alla var så kallade ”första gångs besökare” genererade vi en bandbredd på totalt 140 Mbit/s samt en belastning av 4000 samtidiga besökare som genererade cirka 96 sidor per sekund, 953 hits per sekund och cirka 16 000 samtidiga TCP anslutningar mot vår accelerator i Stockholm.

Baseline prestandatest mot www.lightsinline.se

Baseline prestandatest mot www.lightsinline.se från Amazon EC2 i Irland

Ovan ser ni Key Performance Metrics för prestandatestet vi gjorde från Amazon EC2 mot www.lightsinline.se för att testa av miljön först. Då samtliga anrop mot vår hemsida cachas av en webb accelerator med en mycket snabb direktanslutning till internet (1GBit) blev detta ett bra test för att validera lastgenereringsmiljön eller testriggen. Som synes i resultaten föreligger inga flaskhalsar vid denna last och man ser även under upprampningen av testet (när vi successivt ökar lasten tills vi når målet med 4000 unika användare) att svarstiderna inte förändras med lasten. Tvärtom är de mycket stabila, tiden för en komplett nedladdning av startsidan inklusive alla bilder och resurser ligger i snitt på 0,46 sekunder med en avvikelse på endast 0,02 sekunder till maximala svarstiden för sidan.

Den gröna grafen i bilden ovan som verkar skakig ska vara precis så. Det är effekten av att förändra betänketiden enligt en normal fördelning för att efterlikna mer produktionslika förhållanden. Istället för att varje användare av de 4000 vi simulerar väntar exakt lika länge mellan sidbesöken varieras denna av verktyget genom att variera tiden däremellan. I snitt blir den dock de 45 sekunder som vi vill ha. Eftersom ett mätvärde i grafen är ett genomsnitt för alla 4000 under de senaste 5 sekunderna varierar detta något pga denna normalfördelning.

Verktygen som vi använde i detta fall är Microsofts verktyg för prestandatester, kallat Load test som ingår i Visual Studio Ultimate sviten samt vanliga public Amazon Web Services (AWS) EC2 molnet där man betalar för maskinerna per timme. Vi satte inför dessa tester upp följande miljö i molnet med hjälp av AWS konsolen (ett webbgränsnitt för molnet).

Typ av maskin Kapacitet Syfte Pris per timme
c1.medium 1.7 GB / 2x 2.5 GHz Controller + SQL 2 SEK
c1.medium 1.7 GB / 2x 2.5 GHz Load Agent 1 2 SEK
c1.medium 1.7 GB / 2x 2.5 GHz Load Agent 2 2 SEK
c1.medium 1.7 GB / 2x 2.5 GHz Load Agent 3 2 SEK
c1.medium 1.7 GB / 2x 2.5 GHz Load Agent 4 2 SEK

Tabellen visar instans typen, dess kapacitet, vad vi använde den till samt timpriset för instansen. Samtliga maskiner är färdiga Windows Server 2008 Datacenter instanser där licenspriset ingår i timpriset. Förutom timkostnaden tillkommer även avgifter för utnyttjad bandbredd, överförda bytes mot nätverk och disk samt lagringskostnader för diskarna (vi valde EBS (Elastic Block Storage) vilket ger bättre I/O performance och persistenta volymer).

Installationen gjorde vi genom en micro instans där vi skapade en volym med MSDN skivorna för Visual Studio och alla service packs mm. Denna delades sedan ut till alla maskinerna ovan så vi kunde installera programvaran. Det hela gick relativt snabbt eftersom operativet redan var installerat av Amazon. Fördelen efter att VS2010 agent installationen är gjort med EBS volymer är att vi sedan kunde spara undan en AMI (Amazon Machine Image) av en agent för att mycket snabbt starta upp flera utan att behöva installera dem efter uppstart. Vi testade med att starta upp 8 nya agent maskiner parallellt med en sådan image, och det tog endast 4 minuter innan alla var uppe och registrerade i controllern redo för lasttester…

Vi hade testriggen uppstartad under cirka 70 timmar, för att hinna med alla tester och analysera resultaten. Agenterna stängde vi ner så fort vi var klara med dem, varvid de slutar kosta pengar. Totala kostnaden för projektet till Amazon slutade på under 1000 SEK inklusive alla kostnader för datatrafik mm.

Succé av prestandatesterna för SAS

Miljön i Amazon fungerade klockrent under testerna vi sedan utförde åt SAS. Eftersom vi redan visste vad testriggen klarade av, kunde vi mycket snabbt dra slutsatser under själva testerna om vad som blev flaskhalsen. På några timmar hade vi utfört en hel del tester som gav värdefulla resultat. Självklart tack vare bra förarbete;

  • Samtliga test automatiseringar (skript) tillverkades i förväg. Vi simulerade trafik till samtliga startsidor på SAS för de olika länderna, samt skapade vi ett ”Klicka runt” skript som simulerade besökare som slumpmässigt valde sidor att läsa på deras portal. Vilka sidor det var lät vi en så kallad ”web-crawler” identifiera först, vilken enkelt förklarat går igenom sajten och letar efter länkar som leder till andra sidor. På detta sätt får man en fräsch realistisk blandning av hundratals unika sidbesök till sidor som faktiskt finns på sajten.
  • Själva test scenariot som utfördes bestod sedan av en produktionslik mix av startsidor och klicka runt besök, baserat på tidigare uppmätt statistik. Vi simulerade en betänketid på 45 sekunder mellan sidbesöken, samt en korrekt emulerad Internet Explorer cache av resurser på sidorna. Verktyget kommer automatiskt ladda ner alla resurser som inte finns i cachen eller inte får cachas, och 60% av besökarna simulerade så kallade första gångs besökare, dvs de har inga tidigare cachade filer i sina webbläsare. Vi använde dock ett filter som endast laddar ner resurser som finns på samma sajt, för att undvika trafik utanför de servrar som vi ville testa.
  • Verktyget simulerade en webbläsare per användare som har maximalt 6 parallella anslutningar per webbläsare till webbservern. Vi ställde även in connection hanteringen till att vara mer produktionslik avseende keep-alive connections och connections i time wait state, eftersom SAS uttryckligen ville ha sina lastdelare och nätverkskomponenter testade.
  • Vi gjorde upp en detaljerad testplan där varje körning och varför vi ville göra den var planerad i förväg. Själva testerna utförde vi sedan via telefonkonferans med alla inblandade parter närvarande och framför sina respektive verktyg, både vi på LIL med prestandatesterna och dess resultat, testledare från SAS som höll i taktpinnen samt driftpersonal med tillgång att kunna se vad som händer på nätverket och servrarna. Vi hade även vårt E2E övervakningsverktyg igång som kontinuerligt övervakade övriga delar av SAS applikationerna för att se hur vi påverkade dem.

Slutsats

Utan att gå ner i detaljerade testresultat måste vi säga att vi är mycket nöjda med resultaten samt hur smidigt det fungerade att arbeta med molnet. Den stora fördelen är just att man mycket snabbt får tillgång till den kapacitet som för tillfället behövs under prestandatesterna, och tack vare prismodellen att betala för det man utnyttjar och per timme lyckades vi minska kostnaderna och tidsåtgång för ett genomfört prestandatest, utan att behöva tumma på kvaliteten.

Vi var initialt oroliga över hur mycket just nätverket mellan Amazon och mål miljön kunde påverka, men tack vare våra möjligheter att kunna validera testriggen först på det sätt vi gjort här visade att vi inte hade något att oroa oss för, och gav oss de mätvärden vi behövde för att kunna dra rätt slutsatser snabbt. Vi kommer fortsättningsvis alltid inleda våra prestandatester med en baseline mot vår egen hemsida som referens.

Microsoft Load Testing Virtual Lab

Microsoft har släppt ett nytt sätt att komma igång med testverktygen i Visual Studio. Du får tillgång till en komplett förinstallerad server i Azure molnet, nyuppstartad bara för dig. Du har tillgång till maskinen via en webbaserad remote desktop session i upp till 3 timmar. En guide startar upp automatiskt som leder dig igenom de olika stegen för att göra prestandatester om du vill, eller så utforskar du verktyget helt på egen hand. Komplett med test applikation och testdata, och du kan prova på allt från manuella tester, GUI tester och prestanda tester samt ASP.NET Profilering under belastning.

Helt klart det smidigaste sättet hittills att testa en ny produkt på eller bara snabbt testa av något i en egen virtuell maskin. Även klockren för utbildningar! Jo, helt kostnadsfritt dessutom!

Följ länken nedan för att få en egen maskin.

http://go.microsoft.com/?linkid=9762338