Bo Svensson

Om Bo Svensson

Grundare och VD för Lights In Line, har mycket lång erfarenhet av att leda arbete inom test och kvalitetssäkring: “Genom mitt mångåriga arbete som IT-chef, ledare/ teknisk projektledare inom offentlig-, handel-, industri- och IT-konsultorganisationer/företag förstår jag vikten av att i tid göra kvalitetssäkring av IT-system. Sedan flera år tillbaka har jag arbetat fram metoder inom detta område och genom Lights In Line AB så erbjuds dessa som tjänster. Mitt mål är att våra kunder genom proaktivitet skall tjäna pengar på att utnyttja de tjänster inom kvalitetssäkring som vi erbjuder”.

Likheten mellan motion och kvalitetssäkring av IT-system.

Nästa år skall jag börja motionera/röra mig mera. Eller efter semestern skall jag ta tag i det här med mera motion. Jag vill göra det för jag vet att jag troligen kommer att må bättre, orka mera, vara på bättre humör, helt enkelt livskvalitet.

Om jag nu övervinner svårigheten att dra på mig joggingskorna å ut i skogen, eller friskis o svettis passet å passa tiden, ta mig till simhallen innan dom stänger , etc. så har jag kommit igång. Kan jag nu också göra dessa aktiviteter repeterbara så är det bara att gratulera.

Nästa steg är att se till så att jag inte tar i för mycket, tränar över min förmåga, skador kommer då som ett brev på posten (hm i dessa kvalitetsproblem med distribution av post är detta nog ett uttryck som kommer att försvinna 😉 ) Men klarar jag mig igenom och tränar efter min förmåga och ökar kapaciteten kontrollerat så märker jag hur allting blir lättare i min tillvaro.

Nu mår jag så bra att det vore dumt att sluta motionera/röra sig mycket och belöningarna duggar tätt jag orkar mera och känner mig upprymd i mitt arbete.

 

Vi på Lights In Line vet att du vet att kvalitetssäkring av dina IT-system gör att dessa kommer att må bättre och du själv som ansvarig då kommer att må bättre.

Vi ser till så att du inte överarbetar och tar i för mycket med kvalitetssäkringen (prestandatest-övervakning i produktion), vi hjälper dig också att komma igång och hjälper dig över trösklarna (som oftast inte är så höga som man tror)

Vi sporrar dig och hjälper dig att fortsätta kvalitetssäkringen och du kommer att må bra efter allt beröm från användare och ledning. Och framför allt kommer du mår bra eftersom du har koll på hur många som besöker dina webbplatser, besökarnas upplevda svarstider, att din applikation/servrar är rätt dimensionerade. Och framför allt, du vet att din applikation klarar av x samtidiga användare utan att systemet kraschar.

Och sedan har du kontakt med ett företag som har förmåga att hjälpa dig med analys och hjälp av eventuella prestandaproblem, det blir din bonus,

Kontakta oss så kan vi som din personlige tränare kanske lägga upp en plan tillsammans.

Bo Svensson

070-5940948

Skydda dig mot dåliga svarstider och otillgänglighet i IT-systemen

Under flera år har vi tillsammans med våra kunder utvecklat metoder och tjänster som passar just den kundens behov avseende skydd för dåliga svarstider och otillgängliga IT-system.

Vilken nivå man skall ha på skyddet beror helt och hållet på kundens ambition och IT-systemets betydelse för verksamheten.

I huvudsak är det tre olika nivåer, bas, mellan och stor :

Bas

Vi mäter tillgängligheten/svarstiden på ditt/ dina IT-system webb eller Intranät utifrån användarens perspektiv. Larm skickas.  Månatliga rapporter avseende kvalitén skickas till dig. Du har möjlighet att logga in på din sida och ta del av resultatet.

Mellan.

Som Bas, det som tillkommer är att vi nu även övervakar infrastrukturen (servrar nätverk) samt även ger dig volymuppgifter hur många som använder sig av webb /intranät etc. Mera detaljerade rapporter skickas. I proaktivt syfte utförs även repetitiva prestandatester för att se om det finns några svagheter i infrastruktur samt applikation.

 Stor.

Här har du tagit beslut om att vi blir din partner avseende kvalitetsuppföljning samt även rådgivare vid kapacitetsplanering av dina IT-system. Naturligtvis ingår allt som nämnts i tjänsten mellan och dessutom, vi håller koll på din tillgänglighet och mailar/ringer om det är någon otillgänglighet. Vi har kontakt med din/dina leverantörer och samordnar vid behov informationen. Erfarenhetsmässigt så ligger våra kunder här i det segment som outsourcat delar eller all sin IT-verksamhet och ser oss som hjälp koordinator/delar av beställarkompetens.

——————————————————————————————————————–

För alla våra tjänster använder vi de tekniska verktyg som vi anser vara bäst utifrån tekniskt/ekonomiskt perspektiv. Eftersom det är tjänster vi levererar så behöver du aldrig bekymra dig om licenser/hårdvara, de ingår i våra tjänster.

Oavsett nivå så ingår naturligtvis att du själv kan följa kvalitén på dina IT system genom appar och ”dina sidor”.

 Vi har en dialog med dig vilken nivå du skall välja. Det viktiga är att du får den nivå som bäst svarar mot dina behov och då kan det vara bas, mellan eller stor.

——————————————————————————————————————–

Ring /mejla/sms , så kan vi boka in ett möte

Epost :  bo.svensson@lightsinline.se  eller ledning@lightsinline.se

Mobil :070-5940948 eller 08-750 76 00

Hemsida : Och se alla våra nöjda kunder samt hur dom använder tjänsterna  www.lightsinline.com

Engagemang är det enda som betyder något

mip 20160504patrik

Min Pension är ett företag man helt enkelt bara måste betrakta som ett genialiskt litet affärskoncept inom modern informationshantering. Här samlar man dagligen in data från cirka 30 svenska pensionsbolag så alla svenska medborgare smidigt kan logga på för att få sin egen aktuella pensionsprognos. För Patrik Berg, IT-chef och IT-arkitekt på Min Pension är det ständigt många bollar i luften när vi träffas på hans kontor på Karlavägen i Stockholm för att ta reda på mer om företaget och dess utmaningar.

Varje år gör över 2,6 miljoner svenskar 4 miljoner inloggningar på Min Pensions webbsite för att i sin tur göra 6 miljoner pensionsprognoser, så det är kanske inte så konstigt att bolaget länge varit kund hos Lights In Line vad gäller prestandatest. Under ”högsäsong”, det vill säga när alla svenskar får det orangea kuvertet i brevlådan, ökar transaktionsvolymerna drastiskt i Min Pensions system när alla plötsligt vill titta in på webbsiten för att att få mer detaljer. Här gäller det alltså att under resten av året trimma och testa systemen innan man går in i hetluften vilket inträffar mellan mitten av februari och slutet på mars.

Medan vi slår oss ner i ett stort konferensrum berättar Patrik att företaget idag har 10 anställda och att man planerar att anställa ytterligare. Leverantörer av IT-tjänster är desamma som när man började för fjorton år sedan, med Sigma som leverantör av system- och systemutveckling och EVRY som drift- och produktionspartner. Den tredje leverantören är Lights In Line som prestandatestar systemen men också fungerar som något av ett ”kitt” mellan utveckling och produktion. Patrik förklarar:

-Lights In Line mäter hela tiden vad som händer med systemen i den verkliga produktionen. Sedan kan vi alla tillsammans gå på djupet med eventuella fel. Alla vet ju att ingenting händer av en slump och genom Lights In Lines tester och mätverktyg kan vi snabbt hitta flaskhalsar genom att minut för minut ha koll på den tekniska infrastrukturen, transaktionsvolymerna, svarstider och sedan gå igenom incidenter. Sedan följer vi upp med gemensamma veckomöten då vi går igenom hur veckan varit, så att alla är med på banan.

DevOps

När vi pratar med Bo Svensson, VD på Lights In Line, berättar han att det här arbetssättet idag kallas för DevOps (Development & Operations), det vill säga motsatsen till de stuprör som lätt uppstår när drift och utveckling jobbar var och en för sig. DevOps betyder helt enkelt att man jobbar tätare tillsammans i relativt korta projekt där både verksamheten, utvecklare och drift är med i hela processen. Ett arbetssätt som också fokuserar en hel del på kultur och att man har ETT arbetssätt i projekten. Patrik fortsätter:

-För mig här på Min Pension är det är viktigt att vi har en maximalt effektiv kultur i utvecklingsarbetet. Under de senaste åren har Min Pension kommit att bli en allt viktigare partner för både pensionsbolagen och pensionsmyndigheten vilket i sin tur innebär djupare integration med våra system. Exempelvis har Pensionsmyndigheten ”jackat in” sig i våra system vilket innebär att vi måste ta hänsyn till varandras utvecklingsprocesser och riktlinjer, en trend mot mer verksamhetsnära systemutveckling och kontinuerlig produktionssättning. En bra jämförelse är med appar på en mobiltelefon. Här kommer ständigt nya förändringar och förbättringar, så här blir DevOps en given metodik. Men det gäller också att hålla stenhård kostnadskontroll och veta när man gjorde exakt vad.

En resa från 2013 till idag

Men precis som i alla företag kan det från tid till annan gå både upp och ner med både projekt och systemen, vilket Patrik fick erfara när han började på Min Pension för några år sedan:

-År 2013 startade Pensionsmyndigheten en kampanj som man kallade Prognos till Alla vilken var menad som reklam för pensionsprognosen. Så här i efterhand kan vi nog lugnt säga att ingen av oss var speciellt förberedda på konsekvenserna.”

-Vad hände?
-Systemet stannade. Vi hade överhuvudtaget inte kunnat föreställa oss att volymerna skulle öka så pass mycket som det gjorde när det plötsligt blev en 5-6-dubbling av transaktionsvolymerna. Det är roligt med framgång och att vara populär men icke desto blev det problem.

Direkt efteråt satte vi oss ner för att en total genomlysning och tillsammans upptäckte vi då bland annat att vårt Content Management System (CMS) inte riktigt hängde med. Vi hade helt enkelt inte kunnat testa en volymökning på den nivån som uppstod. Men den verkligt stora lärdomen från den perioden var det engagemang och den  kompetensuppbyggnad som grundlades. Redan på hösten 2014 började vi prestandatesta inför säsongen 2015, med olika scenarios och tester mot Försäkringskassan, pensionsmyndigheten och andra inblandade. Så inför 2015 kände vi oss ordentlig förberedda.

-Gick det bättre?

-Absolut. Men ändå dök en oförutsedd händelse upp. Plötsligt började alla logga in med Bank-ID (tidigare med Pin-kod), vilket vi inte hade haft möjlighet att testa. Systemen saktade ner och nu blev det panikåtgärder igen. Men på det hela taget var det en massiv förbättring mellan 2014 och 2015 och än en gång tog vi lärdom och jobbade på med nya tester under hösten 2015. Och nu under 2016 kan jag konstatera att vi hade 3 mycket små avbrott på totalt 10 minuter. Så efter hårt arbete har det blivit en riktigt solskenshistoria!

-Vi har verkligen jobbat hårt, säger Patrik. Vår målbild har varit att vi nu under 2016 skall kunna luta oss tillbaka när det orangea kuvertet går ut och njuta av att vi faktiskt klarar den ökade transaktionsvolymen utan problem. Och så har det faktiskt blivit.

En investering i engagemang

-Jag vill gärna se allt detta arbete under de senaste tre åren som en investering i engagemang, menar Patrik. Tillsammans med Min Pensions tre leverantörer – Sigma, Lights in Line och EVRY – som representerar olika inriktningar och specialkompetenser, gäller det ju också att balansera dem mot varandra och ibland sansa sig något. Det är ju trots allt tre leverantörer med fokus åt olika håll. Sigma är ”viljan att leverera”, EVRY är ”struktur, ordning och reda” medan Lights In Line är experter på sitt område men också teknikentusiaster ut i fingerspetsarna. Så för att få allt att fungera så måste man ibland nästan be respektive expert för en stund byta plats för att på så sätt öka förståelsen för helheten. Idag tycker jag på det hela taget att det här samarbetet fungerar helt utmärkt.

-För mig är det också oerhört viktigt att alla har en tydlig medvetenhet av målbilden, säger Patrik. Oavsett om jag har egna anställda eller köper in konsulttjänster så är det ju människor med stor kompetens som måste samarbeta och kommunicera. Och ju mer engagerade de är dess bättre blir det. Det är egentligen väldigt enkelt, har man viljan så brukar det mesta fixa sig.

-Vad händer framåt hos Min Pension?

-Idag har vi 2,6 miljoner registrerade medborgare i våra system och vi hoppas att kunna ta oss upp till 5 miljoner. Varje år får vi in ca 300.000 nya men det är framför allt de som börjar bli äldre och närmar sig sin pensionen. Vi vill ha in fler 30- och 40-åringar och vårt mål är att varje ”pensionsfähig” person i Sverige skall göra minst en prognos varje år. Detta skulle också betyda att vi skulle få ett jämnare flöde över året när volymökningen inte längre blir så starkt kopplade till det orangea kuvertet. Min förhoppning är att pensionsprognosen blir en vardagligt återkommande rutin för alla och att man då och då tittar in till oss på Min Pension.

-När det sedan kommer till prestanda och samtidiga användare kan det vara bra att jämföra med en av våra storbanker som har cirka 170 miljoner inloggningar per år. Om vi skulle erbjuda pensionsprognoser som en integrerad del i deras system pratar vi om en massiv ökning i transaktionsvolymerna hos oss. På något sätt tror jag att vi kommer att komma hit så småningom så det här med prestandatester, bra system och välfungerande drift kommer bara att bli viktigare och viktigare för oss.

Utföra prestandatester och redundanstester i produktion.

De flesta prestandatester utförs i en dedikerad miljö, just för att kunna upprepa testerna för applikationsändringar och/eller infrastrukturförändringar och se om dessa håller måttet i kommande produktion.
Dagens applikationer blir mer och mer komplexa i så motto att det finns beroenden till andra system. Vid prestandatester i dedikerad prestandatestmiljö löser man det oftast med ”stubbar”, dvs program som ”simulerar svaret från den externa källan. Fördelen är ju att du kan genomföra testerna, men nackdelen är ju att du förenklar verkligheten.
Ovanstående kombinerat med att det finns utmaningar att efterlikna produktionsmiljön i testmiljön, exempelvis exakt konfigurering i infrastrukturen, gör att vissa frågeställningar som verksamheten söker svar på kan tacklas/kombineras med andra tester än de tradionella prestandatesterna/redundanstesterna i dedikerad miljö.
Jag vill ge två exempel på frågeställningar när test i produktion kan vara en fördel.
Kontrollera redundansen, eller vad händer om redundant enhet slutar fungera samt vad händer vid volymökning.

Kontrollera redundansen
I de flesta applikationer finns det infrastruktur som skall klara av så pass enkla scenarier som att om en webbserver, filserver, databasserver, switch, brandvägg, etc. etc. fallerar, skall användaren inte drabbas av detta.
Visst, innan produktionssättning utfördes säkert tester med ovannämnda scenarier, som bekant så ändras infrastruktur och applikationer under tiden, detta kan påverka redundansen.
Vad händer vid volymökning
I de flesta fall har prestandatester i dedikerad prestandatestmiljö utförts och man vet konsekvenserna av ökad volym, exempelvis ökning av antalet besökare på webbsiten, ökande batchbearbetning i kombination med onlinetrafiken etc. etc. Men även här har vi verkligheten, att applikationer/infrastruktur ändras och som alternativ/komplement till prestandatester i dedikerad miljö så kan man utför dylika tester i produktion.
Så nu är det bara att göra testerna i produktion 🙂 , eller ?
Tänk på följande innan:
– Du har mätningar i realtid i produktion inom nivåerna servrarnas hälsa (cpu,ram, I/o), operativsystemens hälsa inklusive databas, applikationens hälsa, aktiv samt passiv övervakning av slutanvändarnas svarstider, dedikerade robotar/program som läser av hälsan direkt mot en webserver (istället för att gå via exempelvis lastbalanseraren).
– Du har gjort upp en plan när testerna skall utföras och har försäkrat dig om att alla ”experter” är på plats.
– Du har en uppgjord handlingsplan, om det är så att vissa mätparametrar börjar nå kritiska siffror, action sker exempelvis avbryt testerna. Och kritiska siffror har du fått från tidigare prestandatester.
– En general leder arbetet och har kontakt med alla intressenter under testets gång.

Sammanfattning.
Det är bättre att under kontrollerade former finna defekter än att dessa uppdagas kl 03 00 på lördag morgon. Chaos monkey (https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_Monkey) då det gäller redundansen, utnyttjas av Netflix, det finns dock mellanlägen … 🙂  Kontakta oss på Lights In Line så kan vi ha en förutsättningslös diskussion i ämnet.

En halv miljon skolfoton kräver hög prestanda

 

På sin hemsida berättar företaget Viron Media att de älskar att arbeta med människor och att nätet är deras andra hem. Och när man årligen tar mer än en halv miljon skolfoton på svenska elever och dessutom bevakar Vasaloppet så alla åkarna kan köpa bilder på sig själva i spåret, får nog det påståendet betraktas som helt sant.

Men bakom ridån krävs teknik som måste vara i toppform för att orka med de många belastningstoppar som uppstår när kunderna vill komma åt sina bilder. Håkan Johansson, som arbetar som systemchef på Viron Media berättar hur han första gången kom i kontakt med Lights in Line och hur de sedan dess arbetat för att företagets webbsite skall ha allra bästa prestanda.
-Genom åren har vi gått från att ha varit ett postorderföretag till dagens automatiserade flöde vilket krävt en hel del utveckling. När vi för ungefär två år sedan skulle lansera en ny version av websiten upplevde vi en del prestandaproblem och kom snabbt fram till att vi inte kunde riskera att genomföra förändringarna utan professionella tester. Med de kundvolymer vi har måste helt enkelt allt fungera och webbens prestanda är en stor del av detta. Säsongen för skolfotona drar igång i början på september och under en kort period kan vi som mest ha över 700-800 samtidiga användare och då måste allt fungera.

-Hur kom Ni i kontakt med Lights In Line?

-Sanningen att säga så kände jag till dem redan tidigare och på ett möte poppade helt enkelt deras namn upp i huvudet. Så vi kontaktade dem, tog in en offert för att jämföra vad det skulle kosta att göra tester själva, alternativt att lägga ut det. Slutsatsen blev ganska snabbt att det var bättre att använda extern expertis.

-Vad gjorde Lights In Line?

-En hel del faktiskt, som att hitta flera problem kring last- och samtidighetsproblematik. Vi skruvade och ändrade och senare började vi också prenumerera på Lights In Lines övervakningstjänst vilken vi nu kört i ungefär ett år och som ger oss möjlighet att kontinuerligt övervaka vår website och på ett tidigt stadium få signaler när något inte står rätt till. Tjänsten innebär att vi får meddelanden från Lights In Line via e-mail eller SMS. Sedan går vi själva in och åtgärdar felen.

Bo Svensson, VD på Lights in Line berättar om samarbetet med Viron Media:

-Det började med prestandatester lite då och då och Viron Media upplevde att de fick bra och snabba svar från oss. Både våra och deras tekniker kom också väldigt bra överens vilket snabbt blev till ett kreativt samarbete och för ungefär tio månader sedan kom vi fram till att det kanske vore bättre att Lights Line kontinuerligt levererade prestandatest som en tjänst för ett fast pris per månad. Detta innebär att Lights In Line rycker in med kort varsel och blir det större åtagande kör vi på löpande räkning.

Håkan berättar vidare;

-När vi nu fortsätter att utveckla vår webbsite och våra system gör vi last- och prestandatester som en integrerad del av det arbetet. Lights In Line kommer in lite då och då som exempelvis nu när vi skall ha ett möte inför hösten. Beroende på omfattningen i nyutvecklingen får Lights In Line själva bedöma omfattningen på behovet av testerna.

-Har det någon gång varit stora problem?

-Lyckligtvis har vi aldrig haft någon riktigt allvarlig incident och Lights In Line har helt klart hjälpt oss att hitta problem som vi inte själva upptäckt. Utifrån Lights In Lines övervakningsstatistik och loggar har vi också själva gjort en del tester och men också snabbt kunnat se saker som behövt åtgärdas.

-Vi hade heller aldrig kunnat ta den affärsmässiga risken att INTE genomföra prestandatester. Det skulle ju kunnat innebära en opålitlig och långsam website och därmed mindre beställningar. Självklart är det svårt att kvantifiera vad prestandatesterna sparat in i tid och pengar men när vi vid ett tillfälle hade ett tvärstopp så blev det ju heller inga intäkter. Tillsammans med Lights In Line har vi också kunnat korta svarstiderna på webben med uppskattningsvis 30 och 50% vilket är rejält. I praktiken innebär det en skillnad för användaren på att vänta 5 eller 2,5 sekunder på svar vilket är avgörande.

-Skulle du rekommendera Lights In Line till Dina kollegor?

-Ja det skulle jag. Det som varit bra är att när vi är ett snabbrörligt företag har Lights In Line mött upp med att alltid vara positiva och behjälpliga när det behövs. Mina tekniker har en effektiv dialog med Lights In Lines tekniker och det är sällan missförstånd eller frågetecken. För mig är det skönt att veta att jag stöttar mina medarbetare genom att samarbeta med Lights In Line kring övervakning och prestandatester.
Viron Media-gruppen är en större svensk e-handelskoncern med flera välkända och rikstäckande varumärken inom framförallt media och skolområdet. Bland varumärkena finns exempelvis Photomic, Kungsfoto och Galio of Sweden.

Inte alla tar kvasten och sopar problemen under mattan även om några tar semester till Blåkulla.

 Vi arbetar ju med prestandatester och kvalitetssäkring och nu när påsken är här så fortsätter vi oförtrutet med våra metoder och processer under helgen och ger lite tips.

Performance Engineer   blir Performance Ägginer.

Vilka är era prestandamål i påsk?

Eftersom mål och tid går hand i hand för att få en totalitet (läs ihop => måltid)

måste ju de ickefunktionella kraven specificeras. Så som:

Ägg/h

Sill/h

Nubbe/h

Räknar ni med att testa skalbarhet? Det går äggstra bra i helgen.

(Naturligtvis både på bredden och höjden!)

Har ni gjort rightsizeing på era systeminköp?

Fungerade köhanteringen?

Kommer era system klara efterfrågan?

Det är ett mycket vanligt problem med I/O (Input/Output) både avseende

  • bitrate dvs Byte = Words/s (fort och fel)
  • eller LongWord/s (sluddrande).

Viktigt att kontrollera så att inga bit fel uppstår – det gäller ju att bita sig i rätt tunga..

Vidare tenderar vissa klienter helt plötsligt byta protokoll till t.ex. EBCDIC eller

helt sluta svar mitt i en session. Utan vare sig att vifta med FIN-flaggan (Finnish – den finska) eller

en RST (Reset – jag har svalt min servett).
Räknar ni med att hitta flaskhalsen under testerna?

Om ni gör det kommer ni att ta steget vidare och hitta nästa flaskhals?

Efter hur många flaskhalsar kommer ni att hitta ert bortre performance knee?

Kan ni sedan komma ihåg vart det första knät tog vägen?

Räknar ni med att få en backlog?

Hanterar garbage collectorn de efterföljande problemen ?

Det är alltid rätt att logga varje enskilt testfall.
Skicka in er logg till oss på Lights In Line med bildbevis så kommer vi att utse en vinnare!

Är man inte säker på att man kommer vara helt närvarande kan autologgning göras med video.

Vi kommer inte att godkänna protokoll som hänvisar till störningsjouren eller dylikt.

Glad Påsk från oss på LIL!

 

Myter om övervakning av prestanda på IT-system

”vi kan inte mäta för mycket, då ser vi ju inte se skogen för alla träd, vi behöver inte rapportera om allt fungerar bra”.

 

Myt 1 , ”vi kan inte mäta för mycket”.
Jag tror detta kommer från att ”tung profilering av exempelvis sql-server eller programkod tar kraft och vi kan inte mäta ihjäl oss”. Och det är rätt delvis, men det finns exempelvis inom windows värden många viktiga mätningar som kan göras kontinuerligt, utan att ta prestanda. Och naturligtvis så har du säkert en prestandamiljö där du lätt kan verifiera prestandamätning påslagen/ inte påslagen. Det finns lättviktsprofilering som inte tar så mycket resurser, men som alltid när du inför profilering, gör prestandatest först för att kolla hur mycket prestanda profileringen tar.
Att mäta mycket betyder inte att du visar allt mätdata! Alltså mät mycket men spara värdena i en databas med en upplösning på exempelvis 300 sek. Nu har du ett material som kanske inte behöver användas nu, men vid prestandaproblem bidrager sparade mätningar till att snabbare komma fram till problemet och vidtaga erforderliga åtgärder.
Myt2., ”systemen fungerar vi behöver inte mäta”.
Resonemanget jag hör, är att ”om systemet fungerar bra så behöver vi ju inte mäta, det är när det strular som vi samlas”. Genom att mäta kontinuerligt och många parametrar har du ovärderlig information om systemet när det fungerar bra. Jag utgår här att du naturligtvis också mäter volym som samtidiga användare , antal inloggningar etc etc. Och dessa mätningar kan då tillsammans utesluta vissa felorsaker.
Slutord.
Jag vill påpeka att enbart mäta hur resursförbrukningen på servrar samt nätverket mår, inte räcker för att ha koll på sin applikation och Infrastruktur. Du måste också mäta volymen, antal samtidiga användare, antal transaktioner, hits etc. Och inte minst, mäta utifrån användarens perspektiv.
Volym, resursförbrukning samt svarstider/tillgänglighet från slutanvändare bildar tillsammans information som gör att du får koll på prestandan i ditt IT-system.
Vi på Lights In Line arbetar i dag tillsammans med stora och små kunder inom dessa områden och vi vill diskutera med dig hur vi tillsammans kan hjälpa dig med införandet/förädling av processerna.
Bo Svensson
ledning@lightsinline.se
Du kan naturligtvis också ta kontakt direkt med någon av oss, våra kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Prestanda och svarstider på topp hos Region Skåne

IT-system som används av upp till 32 000 personer dagligen måste alltid vara i toppform. Svarstiden måste vara omedelbar och systemen måste klara höga belastningar. Lights In Line arbetar nu som utvald partner till Region Skåne och med hjälp av sina övervakningstjänster håller man dygnet-runt-koll på systemens prestanda. Nu samlar man också en arbetsgrupp där alla leverantörer träffas för att granska veckans händelser så nya förbättringar kan göra Region Skåne bättre än bäst.

Region Skåne är resultatet av den sammanslagning av landstingen i Malmöhus och Kristianstads län som gjordes år 1999 där nu över 31 000 personer arbetar i en organisation som förser södra Sverige med sjukvård och kollektivtrafik. Självklart finns här också en IT-avdelning med mängder av underleverantörer som servar både anställda och kunder och ser till att hålla effektiviteten på toppnivå.

Bo Svensson, VD på Lights In Line, berättar att den första kontakten med Region Skåne kom av en ren händelse när de ville göra en översyn av sina SQL-databaser. Detta ledde vidare till en teknisk analys av Region Skånes intranät, den stora Skåneportalen som dagligen används av alla anställda och som är en av de allra största interna webbportalerna i Sverige.
-Det är ett mycket komplext system där alla som loggar på får en roll kopplad till sin profil vilket är praktiskt för användarna men också ökar mängden transaktioner och därmed kraven på god prestanda. När Lights In Line började arbeta med Region Skånes Intranät så fanns det inga användare uppkopplade mot Intranätet. Uppdraget gick ut på att inför lanseringen av Intranätet säkra kvalitén. Idag är det nära 20 000 en ökning som succesivt skedde på ungefär ett år. Denna ökning ställde en hel del krav på Lights In Line vad gällde att göra kalkylerade beräkningar på den tekniska miljöns förmåga och att ge prognoser för kapaciteten i plattformen inför kommande planerade lanseringar.

Lights In Line har med sin långa erfarenhet inom prestandatest och svarstidsanalys under många år arbetat med att utveckla övervakningssystem som kontinuerligt hämtar information från kundens servrar och sammanställer statistik över prestanda och svarstider. Sedan kan kunden själv gå in och granska grafer och analyser över just deras system och upptäcka var eventuella flaskhalsar uppstått.

Men vilken information är det då som är viktigast att få fram om man vill hålla en aktiv koll på sina IT-system? För Region Skåne är det i huvudsak följande information som man kontinuerligt vill hålla koll på:

1. Hur mår servrarna: finns det alltid tillräckligt med diskutrymme? Hur är CPU-förbrukningen? Hur är minnesutnyttjandet?
2. Transaktionsvolymen: uppdelat per server, dvs hur står det till med lastbalanseringen och fördelningen av volymen över de många servrar som ingår i en komplex IT-miljö?
3. Hur är svarstiderna för den individuella användaren: var har det uppstått flaskhalsar och långa svarstider och vad beror det på? Håller kodningen för låg kvalitet av själva applikationen?

Statistiken som Lights In Line levererar till Region Skåne och alla andra kunder är en basinformation som beskriver nuläget. Men den stora och mest uppskattade delen i Lights In Lines tjänster ligger i den löpande analys man levererar veckovis där Lights In Line med sin erfarenhet och expertis pekar ut problemområden som borde åtgärdas.

-För de företag och organisationer som har stora volymer med kundkontakter över nätet kan det vara en fråga om att vinna eller försvinna om man inte proaktivt arbetar med prestanda och svarstidsövervakning, berättar Bo. För Region Skåne är den stora gruppen användare interna, men det kan lika gärna vara kunder till ett flygbolag, spelbolag, en bank eller en tidning som alltid måste vara on-line och kunna nå ut. Då måste man prioritera arbetet med prestanda- och svarstidsanalys och man måste också se det som en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten. Många arbetar redan aktivt med detta men andra ännu inte riktigt prioriterat detta så högt. För de senare kan det dessvärre komma att bli obehagliga överraskningar den dag då problem uppstår och det finns självklart flera som redan råkat illa ut, ingen nämnd, ingen glömd…

Stefan Lund arbetar som Systemansvarig på Medicinsk service inom Region Skåne och berättar om samarbetet med Lights In Line:

-Innan Lights In Line kom in i bilden hade vi en ganska brokig resa med vår Skåneportal där de anställda hämtar allt från interna regler till styrande dokument och övrig information som underlättar det dagliga arbetet ute i verksamheterna. Vi bestämde då att vi måste bli mer proaktiva och titta närmare på bland annat prestanda och lastbalansering. Idag kallar vi allt detta övergripande för kvalitetstester och tillsammans med Lights In Line har vi nu en mycket bättre bild över vad systemen klarar av.
-Vi har också ett helt annat åtgärdsprogram och kan idag lätt göra beräkningar för kommande ökningar i volymerna vilket i sin tur medfört förstärkningar i den tekniska miljön. Det är däremot svårt att sätta ett pris på vilka besparingar detta inneburit men i samma mening skall det sägas att det är ännu svårare att sätta ett pris på de eventuella kostnader som kunde ha uppstått om vi inte haft koll om något allvarligt inträffat.
Nyckeln till framgången är det proaktiva arbetet.

Stefan berättar att man nu också samlar alla leverantörer och intern personal runt de möten som man har varje vecka med Lights In Line. Det är ett uppskattat forum där det kan bli både kan bli ris och ros och som på ett mycket strukturerat och positivt sätt tar arbetet framåt. Mötena har blivit ett permanent inslag i arbetsveckan där vi får mängder av input från Lights In Line och tillsammans kan titta på mätningar och analyser som sedan leder till olika typer av actions.

Det är ingen tvekan om att samarbetet mellan Region Skåne och Lights In Line burit många nya frukter och Stefan avrundar med att berätta att Lights In Line nästan fungerar lite som en intern IT-revisor. Som med sin långa erfarenhet från mängder av komplexa IT-miljöer och underlag i sina analyser kan peka ut områden som potentiellt kan förbättras. Detta är verksamhetsutveckling när den är som allra mest kreativ och med högsta affärsnytta som slutmål.

LIL arbetar numera och övervakar även portalen www.skane.se som för i år är en nylanserad och en toppmodern webbplats som kvalificerat sig bland fyra nominerade i Episerver Award till att vara bästa webbplats för offentlig verksamhet. Vinnare utses i mitten av november i Stockholm.
Vill Du också ha koll på Din IT-produktionsmiljö och använda Lights In Lines många tjänster inom svarstids- och prestanda.analys. Kontakta Bo Svensson på e-mail: bo.svensson@lightsinline.se eller på telefon 070-594 09 48

Rätt fokus vid prestandatester och övervakning av IT-system.

 

Vid övervakning och prestandatester av IT-system finns en tendens att först välja verktyg och sedan inleds processerna hur det skall användas i verksamheten.

Börja istället och ställ  frågorna:

1. Vilken ambitionsnivå skall vi ha på prestandatester, skall det göras vid varje release av ny kod eller infrastruktur, eller kanske bara när det anses nödvändigt?

2. Omfattningen på prestandatester, skall vi testa många användningsfall/scenarier eller koncentrera oss på få användningsfall?

3. Vilka kriterier skall vi ha för att prestandatestets resultat anses godkänt eller ej, eller inga?

4. Till vilken eller vilka skall resultatet av prestandatesterna presenteras, är det enbart till tekniker eller till verksamheten eller kanske till båda?

5. Vilken ambitionsnivå skall vi ha på övervakningsverktygen, skall vi mäta hur servrarna mår infrastrukturellt, skall vi mäta hur många som använder systemen och dess olika funktioner, skall vi mäta svarstider utifrån användarens perspektiv, eller allt?

6. Hur skall presentationen vara och till vem, skall vi skicka rapporter eller skall alla kunna gå in och ta ut rapporter, skall en ansvarig grupp samlas och någon som föredrar resultatet?

7. Vilken upplösningsnivå och nåbarhet skall det vara på resultaten i övervakningen?

8. Skall övervakningen baseras på uppmätta siffror i produktion (passiv övervakning) eller skall det vara aktiv övervakning (en robot simulerar en användare och genomför mätning med jämna mellanrum), eller skall vi ha båda?

9. Avser vi att ha långsiktlighet i processerna prestandatest och övervakning eller är detta något som vi avser att göra under en kort tid?

10. Vilka skall få larm om tröskelvärden överskrids vid övervakningen och hur skall larmen eskaleras.

11. Vill vi ha in resultatet av prestandatesterna och övervakningen i något SLA avtal (service level agreement) eller det är inte intressant?

12. Hur viktigt är det att IT-systemen fungerar och har godtagbara svarstider?

Ovan nämnda frågor renderar i att man bestämmer ambitionsnivån och även hur prestandamätning och övervakning blir en del i organisationen.

Observera att det finns ingenting som är rätt eller fel i ambitionsnivån på prestandatesterna/övervakningen, det viktiga är att du är medveten att ambitionsnivå/kostnad/bättre proaktivitet hänger ihop

Efter detta välj verktyg och välj också om du behöver extern part att hjälpa till eller om du klarar det själv.

Vi på Lights In Line har under många är byggt upp en erfarenhet inom områdena prestandatest, övervakning och framför allt hur kombinationen av dessa processers resultat kan bidraga till bättre koll på dina IT-system.

Kontakta oss så kan vi prata om det som vi brinner av på Lights In Line.

Bo Svensson

070-5940948